ยินดีต้อนรับทุกท่าน … 

เข้าสู่ยานอวกาศ “Spaceship E-Learning”

แหล่งอบรมออนไลน์ที่ตอบโจทย์ Lifestyle ยุคดิจิทัล

ที่รวบรวมหลักสูตรหลากหลายประเภท 

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะรอบด้าน

และดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่! 

 

Adventure time! Jump in Spaceship

เพราะ “ความรู้” เปรียบเสมือนดวงดาวที่ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศ

หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่ง ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

ก็คาดเข็มขัด เตรียมตัวให้พร้อม เปิดประตูยานอวกาศของตนเองแล้วก้าวออกไป

เพื่อผจญภัยในโลกแห่งการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดไปพร้อมกับเราได้เลย!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

You are an ASTRONAUT who always eager to learn.

One day, you accidentally located a new Galaxy called a Galaxy of Knowledge!

A Galaxy that is full of secrets and undiscovered knowledge for you to discovered. 
“BUT HOW WILL I GET THERE”, you asked?

JUMP IN NOW! and start exploring an endless knowledge

 with us at www.spaceship.in.th

 

“Spaceship” is an online learning community offering passionate learners

with a wide variety of courses to select from and a convenient

and effective way to master any subject of burning interest.

With an aim to develop a learner-friendly culture of continuous learning,

we are constantly working to improve our service quality

to offer learners’ an invaluable experience of learning.