ยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรของคุณ ให้มีศักยภาพ เติบโตในสายอาชีพ

     และก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร “อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” ด้วยหลักสูตรออนไลน์จาก SpaceShip E-Learning

 

     3 Functions บริการที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ “ลูกค้า Corporate” เช่นคุณ

 

 1. Access Licenses

           องค์กรสามารถซื้อ Access Licenses ของแต่ละหลักสูตรได้ในราคาคุ้มค่า พร้อม Features หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • Post-Test เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
 • E-Certificate เมื่อผ่านการทดสอบเกิน 80%
 • Online Community สอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน & ผู้สอน
 • Report ผลการประเมินการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

 

 1. VDO E-Learning

           ในกรณีที่คุณมี E-Learning Platform อยู่แล้ว สามารถซื้อ VDO ของ SpaceShip ไปขึ้นบน Platform ของตนเองได้
           โดยสามารถ Customized รูปแบบได้ตามความต้องการ พร้อมปรับ Logo ให้เป็นของแต่ละองค์กร
            เพื่อสร้าง “Corporate Image” ที่น่าเชื่อถือและทันสมัย 

 

 1. E-Learning Production  

           เพียงแจ้งหลักสูตรที่คุณสนใจ เราสามารถสร้างหลักสูตรตามความต้องการของคุณได้ ครอบคลุมตั้งแต่

 • การสรรหาวิทยากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • สร้าง Storyboard เพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายทำ VDO & Animation ต่างๆ  
 • ดำเนินการถ่ายทำจนกระทั่ง VDO E-Learning เสร็จสมบูรณ์

  หากคุณมีวิทยากรเป็นของตนเอง ทางเราสามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ VDO E-Learning ได้เช่นกัน
  เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านมากที่สุด