44 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์

หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!


Leverage your business operation with Leanovative Kaizen

ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย Leanovative Kaizen

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
“สิ่งสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่การที่มีสินค้าใน Stock เป็นจำนวนมากแต่อย่างใด แต่เป็นการที่องค์กรสามารถวางแผน ออกแบบ Process การดำเนินงานของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้คุ้มค่ามากที่สุด

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ LEANOVATIVE KAIZEN  พร้อมทราบถึงเทคนิค แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร (Resources) ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โดยขจัดความสูญเสีย (Waste) ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงสามารถลดต้นทุน & ขั้นตอนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น พิจารณากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดพร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานในองค์กรและธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ เกิดเป็น Competitive Advantages ที่ยั่งยืนต่อไป

ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง!

แล้วคุณจะได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อหาแนวทางเพิ่ม Productivity อย่างเป็นระบบ
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุดและทันท่วงที
เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับ ‘ธุรกิจ’ อย่างยั่งยืนเหมือนโตโยต้านั่นเอง

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
 
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้เทคนิคและวิธีการจัดการ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 • นำความรู้ เทคนิคและแนวทางที่ได้รับ เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานทั่วไป 
 • พนักงานและวิศวกรฝ่าย Production และ Process Improvement
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเรียนรู้หลักการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในทุกขั้นตอน
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption (How to Survive Disruption Period?) 
 • ที่เป็นอยู่ก็ดีแล้ว … ทำไมถึงต้องเปลี่ยน? (Why We Need to Change?) 
 • เปลี่ยนอย่างไรให้ดีกว่าเดิม (Change to be Better) 
 • ก้าวทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันด้วย Kaizen (Real World Kaizen) 
 • Kaizen ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Kaizen) 
 • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน (Customer Value Concept) 
 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า (Real World Customer Value) 
 • แยกประเภทงานด้วยไม้ 3 สี (เกมส์ Jenga) (Waste Finding) 
 • กำจัดทรัพยากร NVA (Waste) ทั้ง 8 ประเภทด้วย ERAS Model (Waste Elimination) 
 • คำนวณผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (Value Estimation) 
 • บทสรุปหลักสูตร Leanovative Kaizen (Conclusion) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption 3.26
Module 1.2 ที่เป็นอยู่ก็ดีเเล้ว ทำไมต้องเปลี่ยน 5.15
Module 1.3 เปลี่ยนอย่างไรให้ดีกว่าเดิม 4.36
Module 2.1 ก้าวทันโลกปัจจุบันด้วย KAIZEN 3.57
Module 2.2 KAIZEN ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 5.34
Module 2.3 KAIZEN หลักการขี่ม้าส่งเมือง 4.14
Module 3.1 เข้าใจพฤติกรรมเเละความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน 4.42
Module 3.2 เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า 7.24
Module 4.1 แยกประเภทงานแบบไม้ 3 สีด้วยเกมส์ Jenga 11.40
Module 4.2 กำจัดทรัพยากรด้วย ERAS Model 5.05
Module 4.3 คำนวณผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 5.41

Leverage your business operation with Leanovative Kaizen

ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย Leanovative Kaizen

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์