2 ชั่วโมง 6 นาที

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักปั้นวิทยากรมืออาชีพ (Train-The-Trainer)


Activity Based Learning (ABL) for Trainers

เรียนสนุกปลุกให้ตื่นด้วย ABL (Activity Based Learning)

2,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ปัง? หลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ทั้งในส่วนของ วิทยากร ครู อาจารย์ นักจัดกิจกรรมสันทนาการและผู้ที่ต้องการเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย (ABL) ที่มุ่งเน้นการคิดนอกกรอบและเพิ่มความสนุกสนาน ความสนใจของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของตัวคุณเอง สู่การสร้างสรรค์กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ในอนาคต

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาศักยภาพด้านการสอน พร้อมเรียนรู้รูปแบบวิธี เทคนิคการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • เข้าใจถึงองค์ประกอบและสามารถออกแบบแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลอย่างเหมาะสม เพื่อต่อยอด พัฒนา และสร้างสรรค์วิธีการสอนของตนเองได้อย่างดี
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางและเทคนิคที่น่าสนใจ
 • เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น ‘วิทยากร’ มืออาชีพ 
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 • ABL คืออะไร?
 • ข้อดีของ ABL มีอะไรบ้าง?
 • 4 รูปแบบกิจกรรมตามสไตล์การเรียนรู้
 • การจัด ABL มีกี่ขั้นตอน?
 • ก่อนทำ ABL ต้องทำอะไร?
 • ระหว่างทำ ABL ต้องทำอะไร?
 • หลังทำ ABL ต้องทำอะไร?
 • 3 คำถามสำคัญหลังทำ ABL
 • ข้อควรระวังในการทำ ABL
 • ผู้เรียนสรุปกระเด็นการเรียนรู้ไม่ตรงกับที่วิทยากรต้องการ ทำอย่างไร?
 • ตัวอย่าง 8 ABL ที่อาจารย์ไชยยศใช้เป็นประจำ?
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 Activity Based Learning ABL คืออะไร 11.45
Module 2 เกมจับคู่ 15.54
Module 3 ปราสาททองคำ 21.55
Module 4 ตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไร 13.55
Module 5 The Cut 17.57
Module 6 พีระมิด 14.29
Module 7 จริงหรือหลอก 14.28
Module 8 สมหมายกับน้อยโห่ง 13.02
Module 9 เงื่อนพิรอด 14.53
Module 10 บทสรุป 1.39

Activity Based Learning (ABL) for Trainers

เรียนสนุกปลุกให้ตื่นด้วย ABL (Activity Based Learning)

2,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์