4 ชั่วโมง 59 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft Word – Basic Level

พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Microsoft Word เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำหรับออฟฟิศ ทำหน้าที่สร้างและจัดการเอกสารที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการและฟีเจอร์ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
 

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Word ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวัน เริ่มจากการสร้างเอกสาร การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ การตกแต่งและจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงาม การแทรกรูปภาพการสร้างตาราง และการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ฯลฯ   
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้การใช้งาน Word ในระดับเบื้องต้น เพื่อใช้ในการทำงานประจำวัน 
 • เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการสร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ Word มาก่อน
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้ Word อย่างถูกต้อง เพื่อต่อยอดในการทำงานขั้นสูงต่อไป
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

 • วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างโปรแกรม
 • การใช้งาน Quick Access Toolbar และ Ribbon
 • มุมมองต่างๆ ในการใช้งาน

การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ

 • การพิมพ์ การแก้ไข  การลบข้อความ
 • การคัดลอก การแทรกข้อความ 
 • การบันทึกแฟ้มงาน
 • การปิด/เปิดแฟ้มงาน 
 • การจัดรูปแบบอักษร     
 • การจัดรูปแบบย่อหน้า
 • การกำหนดเลขลำดับและสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

การจัดรูปแบบในเอกสาร

 • การใช้งาน Tab ชนิดต่างๆ
 • การตั้ง Tab และการยกเลิก
 • การกำหนดระยะเยื้องในย่อหน้า (Indent)
 • การกำหนดช่องว่างระหว่างย่อหน้าและระหว่างบรรทัด
 • การสร้างกรอบล้อมรอบหัวข้อ และการระบายสี 
 • การใช้งาน Styles 

การแทรกรูปภาพในเอกสาร

 • การแทรกรูปภาพ
 • การปรับแต่งรูปภาพ
 • การจัดวางรูปภาพ ให้อยู่ร่วมกับข้อความ
 • การตัดเอาบางส่วนของรูปภาพ
 • การวาดรูปจาก Shapes

การสร้างตาราง

 • การสร้างตารางด้วยวิธีต่างๆ
 • การแทรกแถว และ คอลัมน์
 • การลบแถว และ คอลัมน์
 • การปรับขนาดความกว้างของแถว และ คอลัมน์
 • การผสานช่องตาราง
 • การหมุนตัวอักษรในตาราง
 • การตีเส้นขอบและระบายสีพื้นในตาราง
 • การพิมพ์ซ้ำส่วนหัวตารางในทุกหน้า

การตั้งค่าหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์

 • การสร้างลายน้ำ (Watermark)
 • การใส่เลขหน้า
 • การตั้งระยะขอบของกระดาษ
 • การแสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
 • การสั่งพิมพ์เอกสาร
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 Start Ms Word 9.23
Module 2 Using Ribbon ดูตัวอย่างฟรี 5.43
Module 3 View Document 8.11
Module 4 Set Margin 12.24
Module 5.1 Save Document 3.45
Module 5.2 Open Document 5.37
Module 6 Checking and Editing 11.05
Module 7 Copy and Paste 7.09
Module 8 Selection  6.45
Module 9.1 Format Front1 10.37
Module 9.2 Format Front2 9.50
Module 10 Format Paragraph 10.36
Module 11 Indentation 9.25
Module 12 Paragraph Spacing ดูตัวอย่างฟรี 7.24
Module 13 Bullet and Numbering 7.20
Module 14.1 Using Style1 10.27
Module 14.2 Using Style2 7.43
Module 14.3 Using Style3 14.31
Module 15.1 Insert Picture 11.48
Module 15.2 Format Picture 8.19
Module 16.1 Draw Shape 17.57
Module 16.2 Format Shape 3.54
Module 17 Create Table 6.27
Module 18.1 Draw Border 14.17
Module 18.2 Erase Border 2.40
Module 19 Insert Delete Row and Column 3.45
Module 20 Adjust Height and Width 6.21
Module 21 Text Alignment 4.57
Module 22 Repeat Header 4.41
Module 23 Table Position 4.22
Module 24.1 Using Tab1 9.48
Module 24.2 Using Tab2 15.07
Module 25 Watermark ดูตัวอย่างฟรี 6.38
Module 26.1 Insert Page Number 3.29
Module 26.2 Format Page Number 5.06
Module 27 Printing 9.41

Microsoft Word – Basic Level

พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์