5 ชั่วโมง 24 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft PowerPoint – Basic Level

เทคนิคการใช้งาน PowerPoint เบื้องต้น

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 
ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน Microsoft PowerPoint ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน เริ่มจากการสร้าง Presentation หรือสื่อการนำเสนอต่างๆ, การป้อนข้อความใน Slide, การจัดรูปแบบข้อความ, การนำเอาภาพมาใช้ใน Slide, การตกแต่ง Slide Background ภาพพื้นหลัง, การสร้างลูกเล่นต่างๆ และตาราง ไปจนถึงการตั้งค่าฉายสไลด์ เพื่อสร้างสื่อการนำเสนอที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถปรับแก้ Template โดยใช้เครื่องมือใน PowerPoint ได้อย่างดี 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจแนวคิดและหลักการใช้ PowerPoint ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 • ได้รับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์งานนำเสนอของตนเอง 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ PowerPoint มาก่อน (มือใหม่หัดใช้งาน PowerPoint) 
 • ผู้ที่ใช้ PowerPoint อยู่แล้ว และสนใจจะเรียนรู้การใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

 • ทำความรู้จักโปรแกรม PowerPoint
 • วิธีเปิดใช้งานโปรแกรม
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่างโปรแกรม
 • การใช้งาน Quick Access Toolbar  และ Ribbon

การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ

 • มุมมองต่างๆ ในการใช้งาน 
 • สร้างงานนำเสนอใหม่ จากสไลด์เปล่า
 • การพิมพ์ข้อความลงสไลด์
 • การแทรกกล่องข้อความ 
 • การย้าย การคัดลอก วัตถุในสไลด์
 • การจัดการกับแผ่นสไลด์ เช่นการลบ การแทรก การคัดลอกสไลด์
 • การบันทึกแฟ้มงาน
 • การเปิด/ปิด แฟ้มงาน 

การปรับแต่งรูปแบบต่างๆ

 • การปรับแต่งรูปแบบอักษร 
 • การปรับแต่งสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ
 • การใช้งาน WordArt และการปรับแต่่ง
 • การกำหนด Effect ต่างๆ ให้กับตัวอักษร
 • การใช้งาน Slide Layout
 • การปรับแต่งพื้นหลังสไลด์
 • การใช้ Themes 

การแทรกรูปภาพและการปรับแต่ง

 • การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
 • การแทรกรูปภาพออนไลน์
 • การจัดการรูปภาพเบื้องต้น  เช่น การย้าย คัดลอก การปรับขนาด และการหมุนรูป
 • การบีบอัดรูปภาพ
 • การลบพื้นหลังของรูปภาพ
 • การตัดเอาบางส่วนของรูปภาพ
 • การปรับโทนสี ความสว่าง รูปภาพ
 • การใส่ Effect ต่างๆ ให้รูปภาพ
 • การวาดรูปจาก Shapes
 • การจัดกลุ่มรูปภาพ และการยกเลิก

การสร้างตาราง

 • การสร้างตารางเบื้องต้น
 • การแทรกแถว และ คอลัมน์
 • การลบแถว และ คอลัมน์
 • การปรับขนาดความกว้างของแถว และ คอลัมน์
 • การใช้รูปแบบตารางอัตโนมัติ
 • การกรอกข้อความลงในตาราง
 • การจัดรูปแบบข้อความในตาราง
 • การแทรกตารางจาก Excel

การสร้าง SmartArt 

 • การแทรก SmartArt ลงในสไลด์
 • การกรอกข้อความใน SmartArt 
 • การเพิ่มข้อความใน SmartArt
 • การปรับแต่ง SmartArt 
 • การแปลงข้อความให้เป็น SmartArt
 • การใส่ลูกเล่นและ Effect เบื้องต้น
 • การกำหนดลูกเล่นด้วย Slide Transition
 • การปรับแต่ง Slide Transition
 • การตั้งเวลาในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์อัตโนมัติ
 • การกำหนด Animation ให้กับวัตถุบนสไลด์
 • การปรับแต่ง Animation เบื้องต้น

การตั้งค่าและการฉายสไลด์

 • การตั้งค่าการนำเสนอ
 • การเลือกและการซ่อนบางสไลด์
 • การจัดเรียงแผ่นสไลด์
 • การฉายสไลด์ปัจจุบัน และการฉายตั้งแต่สไลด์แรก
 • การควบคุมต่างๆ ในระหว่างการฉายสไลด์
   
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 Over View 2.30
Module 1.2 Open-Close 2.48
Module 1.3 Screen 5.32
Module 1.4 Quick Access Toolbar 3.36
Module 1.5 Ribbon 7.08
Module 2.1 Create Title Slide 4.37
Module 2.2 Insert and Delete Slide 5.35
Module 2.3 Create Content 10.34
Module 2.4 Save 5.35
Module 2.5 Close and Open 3.18
Module 3.1 Using Themes 4.40
Module 3.2 Using View 4.28
Module 3.3 Slide Size 3.52
Module 3.4 Rotate Textbox 3.13
Module 3.5 Replace Font ดูตัวอย่างฟรี 6.48
Module 3.6 Format Thai Font 4.36
Module 3.7 Text Effect 4.44
Module 3.8 Text Color 8.21
Module 3.9 Clear and Reset 4.17
Module 3.10 Text Alignment 6.27
Module 3.11 Bullet Numbering 3.22
Module 3.12 Adjust Bullet 5.31
Module 3.13 Quick Styles 7.06
Module 3.14 Change to WordArt 4.04
Module 3.15 Adjust WordArt 4.56
Module 3.16 Format Background ดูตัวอย่างฟรี 7.47
Module 3.17 Reset Background 1.51
Module 4.1 Insert Picture 8.35
Module 4.2 Insert Online Picture 2.20
Module 4.3 Remove Background 11.57
Module 4.4 Adjust Picture 10.07
Module 4.5 Compress Picture 5.19
Module 4.6 Picture Style 8.36
Module 4.7 Crop Picture 10.15
Module 4.8 Insert Shape 5.59
Module 4.9 Format Shape 15.49
Module 4.10 Shape Grouping 3.34
Module 5.1 Insert Table 12.54
Module 5.2 Insert and Delete Row col 3.45
Module 5.3 Height and Width 4.14
Module 5.4 Text Align 3.54
Module 5.5 Insert Excel Table 18.2
Module 6.1 Insert SmartArt 13.21
Module 6.2 Format SmartArt 4.58
Module 6.3 Convert to SmartArt 4.43
Module 7.1 Basic Slide Show 5.23
Module 7.2 Control Slide Show 4.43
Module 7.3 Hide Slide ดูตัวอย่างฟรี 3.19
Module 8.1 Transition 9.45
Module 8.2 Animation 8.53
Module 8.3 More Setting 5.38

Microsoft PowerPoint – Basic Level

เทคนิคการใช้งาน PowerPoint เบื้องต้น

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์