4 ชั่วโมง 51 นาที

คอมพิวเตอร์และไอที (Computer & IT)
สุรศักดิ์ อุทัยธรรม

Java Technology Trainer (SUN & Oracle Course), Oracle Middleware Trainer (Oracle Course) • Sun Certified Programming (SCJP1.4, SCJP5, SCJP6) • Oracle Certified Professional, Java SE7 Programmer • Sun Certified Web Component Developer (SCWCD for 1.4 EE5 E


Basic Object-Oriented with JAVA

พื้นฐานการเขียน Program ด้วย JAVA

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
Object-Oriented Programming หรือ OOP เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งหลายภาษารองรับหลักการนี้ ดังนั้นสำหรับ Developer ทุกท่านที่ต้องการพัฒนา OOP จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ รวมถึงสามารถใช้ภาษาในการ Implement อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของ Program ให้ดียิ่งขึ้น  


ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ Implement OOP ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจในรูปแบบของภาษา JAVA และหลักการเขียนโปรแกรมแบบ OOP เพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ และต่อยอดการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจาก OOP สู่ AOP, Application, Web Application หรือการเขียน Program ภาษาอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นได้    

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA
 • เข้าใจความหมาย หลักการ และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • Software Developer 
 • JAVA Developer
 • JAVA Tester
 • JAVA Programmer
 • Programmer  
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การ Implement OOP ด้วยภาษา JAVA
   
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

Overview Java Technology 
Core Java Syntax 

 • Java Data Types 
 • Java Operators 
 • If-else-switch 
 • For, While, Do-while loop

Object-Oriented Concept

 • Encapsulation 
  : ความสามารถในการซ่อน Data ที่มีอยู่กับ Class นั้นๆ ป้องกันการเข้าถึง Data จาก 3rd party และ Class อื่นๆ
 • Inheritance 
  : ความสามารถในการสืบทอดสมาชิกจาก Class หลัก (Super Class) ไปยังคลาสย่อย (Delivered Class)
 • Polymorphism
  : การที่ Object สามารถมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากการสืบทอดจาก Super Class และยังคงรักษาสภาพและคุณสมบัติของ Super Class ไว้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดแต่ละหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 Java History ดูตัวอย่างฟรี 6.59
Module 2 What is Java 16.32
Module 3 Java Application Concept & Development Tools  ดูตัวอย่างฟรี 7.15
Module 4 First Java App 14.22
Module 5 Java Syntax-Data types 21.22
Module 6 Java Operators 12.26
Module 7 IfElse & loop 12.49
Module 8 Implement Decision 23.40
Module 9 Implement Looping 17.44
Module 10 Java Methods 23.15
Module 11 Object-Orented Concept 20.29
Module 12 Encapsulation ดูตัวอย่างฟรี 6.39
Module 13 Implement Encapsulation 23.48
Module 14 Inheritance 13.43
Module 15 Implement Inheritance 14.47
Module 16 Polymorphism 22.05
Module 17 Implement Polymorphism 32.30

Basic Object-Oriented with JAVA

พื้นฐานการเขียน Program ด้วย JAVA

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์