40 นาที

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
อิสสรา ดุลยวิทย์

ปริญญาตรี มศว ประสานมิตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาแนะแนว, ปริญญาโท UNC Early Childhood Special EDU การศึกษาพิเศษ ระดับปฐมวัย ปัจจุบัน เปิด The Little Gym ที่เซนทรัลพระรามสาม และเป็นที่ปรึกษาให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกให้ถูกทาง


Parenting Tips to Enhance Your Child Development

เทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกให้มีพัฒนาการสมวัย ก่อนที่จะสายเกินไป

1,150.00 THB
950.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

เพราะในโลกยุคปัจจุบัน “การเลี้ยงดูลูกน้อย” ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงให้เด็กเติบโตอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ทั้งในด้านร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์  รวมถึงจิตใจ ซึ่งปัจจุบันก็มีวิชาการความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาที่จะช่วยให้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกน้อยอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายหรือทิศทางที่หวังไว้ 

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูลูกเชิงบวกของ “พ่อแม่” ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยให้มีพัฒนาการสมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาของ “สมองส่วนหลัง” ใน “เด็กก่อนวัย 6 ขวบ” ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาและสร้างเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งหากสมองส่วนหลังได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว จะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ใน “สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณพ่อคุณแม่ให้สามารถเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความสุข พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการสร้างวินัยเชิงบวกให้ลูกอย่างง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอนลูกรักของคุณให้ประสบความสำเร็จ มีพฤติกรรมและพัฒนาการที่ดีโดยให้ทั้งความรู้และความรักควบคู่กันไป พร้อมเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต

​​​​วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่

 

วัตถุประสงค์
  • ทราบถึงพัฒนาการของลูกในแต่ละช่วงวัยและสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสม
  • ปูพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพร้อมสร้างวินัยเชิงบวกให้กับลูก
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการเลี้ยงลูกอย่างสมวัย
  • ผู้ปกครองที่อยากเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีให้เติบโตอย่างดีที่สุด
  • คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสร้างความทรงจำที่ดีกับลูกตลอดเส้นทางการเลี้ยงดู
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
  • เรียนรู้เกี่ยวกับสมองของเด็กทั้ง 3 ส่วน 
  • พัฒนาการที่สำคัญของเด็กในช่วงขวบปีแรก
  • พัฒนาการช่วง 2 3 4 5 ขวบ
  • เรียนรู้ทักษะและสิ่งที่เด็กควรทำได้ในแต่ละช่วงวัย
  • วิธีส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ไม่มีปัญหาในตอนโต
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 เสริมสมองลูกน้อยทั้ง 3 ส่วนให้รอบด้าน 1.30
Module 2 สมองส่วนหลังสำคัญยังไง ทำไมเราต้องโฟกัส 4.21
Module 2.1 พัฒนาการสมองส่วนหลังตั้งแต่แรกเกิด-4 เดือน 3.12
Module 2.2 พัฒนาสมองส่วนหลัง 5-8 เดือน 4.58
Module 2.3    พัฒนาการสมองส่วนหลัง 9-12 เดือน 3.42
Module 2.4 พัฒนาการสมองส่วนหลัง 1-2 ขวบ 5.20
Module 2.5 พัฒนาการสมองส่วนหลัง 2-4 ขวบ 5.36
Module 2.6        พัฒนาการสมองส่วนหลัง 4-6 ขวบ 4.38
Module 3 พัฒนาการสมองส่วนกลางและส่วนหน้าตั้งอายุ 6 ขวบขึ้นไป 4.12
Module 4 ผลที่ได้รับจากการเข้าใจถึงการพัฒนาการเด็ก 3.03
 

Parenting Tips to Enhance Your Child Development

เทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกให้มีพัฒนาการสมวัย ก่อนที่จะสายเกินไป

1,150.00 THB
950.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์