5 ชั่วโมง 57 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Business Analytics Tool with Excel Power BI

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Microsoft Excel Power BI

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรที่จะช่วยแนะนำการใช้งาน Business Intelligence (BI) ที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำเอาข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งข้อมูลมาจัดการ วิเคราะห์และสรุปผลภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยแสดงผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่สื่อความหมายได้ชัดเจน สวยงาม สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลในรูปแบบของ Chart, Report, Map หรือ Dynamic Report ที่เรียกว่า Dashboard เป็นต้น
 

โดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ BI Tools” ใน Microsoft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว, สร้างรายงานจากเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจพร้อมนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ BI ใน Microsoft Excel
 • สามารถใช้งานเครื่องมือร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างถูกต้อง
 • สร้างรายงานจากเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • CDO/ Business Analytics/ Data Analyst/ Director / Management
 • ผู้ที่ใช้งาน Excel เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อมูล สร้าง Dashboards และ Reports
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Visual หรือ Dashboard แบบขั้นเทพ
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารแบบมืออาชีพ
 • ผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลที่มีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ
ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง (Intermediate)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

แนะนำเกี่ยวกับ  BI

 • ทำความรู้จักกับ
 •  BI Tools
 • รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน
 • Power Pivot
 • Power View
 • Power Map
 • การติดตั้ง Add-ins ต่าง ๆ ที่จำเป็น

 

การใช้งาน Power Pivot

 • เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power Pivot
 • การนำเข้าข้อมูลและการเพิ่มข้อมูลไปยัง Data Model
 • การนำเข้าข้อมูลด้วย Power Query
 • การปรับแต่งตารางข้อมูลที่นำเข้ามาใน Data Model
 • การสร้าง Relation ระหว่างตาราง
 • การสร้างคอลัมน์คำนวณ (Calculated Column)
 • การสร้าง PivotChart และ PivotTable
 • การสร้างและปรับแต่ง Slicer
 • การสร้างและปรับแต่ง Timeline
 • ตัวอย่าง การสร้าง Dashboard

 

การใช้งาน Power View

 • เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ Power View
 • การนำข้อมูล มาสร้างรายงานสรุปในรูปแบบตาราง
 • การปรับแต่งตารางรายงาน
 • การกรองข้อมูลโดยใช้ Filter Area
 • การสร้างและใช้งานตัวกรองข้อมูลแบบ Tile Type
 • การสร้างและใช้งาน Slicer
 • การสร้างและการปรับแต่ง Chart ชนิดต่าง ๆ
 • การสร้างและการปรับแต่ง Chart ในรูปแบบแผนที่
 • การสร้าง Drill Down
 • การสร้าง Multiple Chart

 

การใช้งาน 3D Map (Power Map)

 • เข้าใจการใช้งานเบื้องต้นของ 3D Map
 • การสร้าง Chart บน 3D Map
 • การปรับแต่ง 3D Map
 • การใช้งาน Timeline
 • การปรับแต่ง Layer
 • การใช้งานและปรับแต่ง Filter
 • การสร้างและปรับแต่ง Scene
 • การตั้งค่า การนำเสนอ 3D Map
 • การกำหนด Effect ต่าง ๆ
 • การนำเสนอ 3D Map แบบเต็มจอ
 • แปลงการนำเสนอ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ VDO

 

** ข้อแนะนำเพิ่มเติม **

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งาน Business Intelligence (BI) 
ที่มีอยู่ในโปรแกรม “Microsoft Excel”  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสรุปผลรายงานหรือข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือ Power BI ในหลักสูตรนี้ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
ขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง Microsoft office Excel 2016 - Professional Plus ขึ้นไป (Microsoft office 365 ProPlus)

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 Sample BI Report 18.07
Module 1.2 Setup 5.43
Module 1.3 Data Concept ดูตัวอย่างฟรี 6.11
Module 2.1 Data Model 14.29
Module 2.2 Create Pivot 11.28
Module 2.3 Import Data 15.32
Module 2.4 Import By PowerQuery 12.16
Module 2.5 Adjust Table 17.43
Module 2.6 Relation 6.55
Module 2.7 Calculated Column1 12.37
Module 2.8 Calculated Column2 15.21
Module 2.9 Create Dashboard 13.03
Module 2.10 Slicer 12.23
Module 2.11 Timeline 14.03
Module 3.1 Start PowerView 9.54
Module 3.2 Create Table 11.26
Module 3.3 Format Table 9.18
Module 3.4 Use Filter Area1 11.31
Module 3.5 Filter Area2 4.43
Module 3.6 Tile Type Filter 9.21
Module 3.7 Slicer 3.31
Module 3.8 Create Chart 13.42
Module 3.9 Map 14.32
Module 3.10 Drill Down 19.49
Module 3.11 Multiple Chart 12.32
Module 4.1 Start 3D Map 8.34
Module 4.2 Create Chart  14.24
Module 4.3 Adjust Map1 19.30
Module 4.4 Adjust Map2 14.09
Module 4.5 Create Video 4.24

Business Analytics Tool with Excel Power BI

วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Microsoft Excel Power BI

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์