1 ชั่วโมง 6 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

NLP Certifed Trainer, Dr.Richard Bandler-Co-Creator of NLP, NLP Coach, ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 20 ปี


NLP Coach for Performance

ทักษะการเป็น Coach ด้วยศาสตร์ NLP

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
“NLP Coach for Performance” เรียนรู้ทักษะการเป็น Coach ด้วยศาสตร์ NLP- Neuro Linguistic Programming ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้รูปแบบของภาษาที่มีผลโดยตรงกับสมอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของสมองผ่านชุดคำถาม พร้อมเรียนรู้ทักษะและเทคนิคที่สำคัญ ของ “การโค้ชแบบ NLP” ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของตนเอง และนำ “NLP Coach Model” ไปใช้ในการทำงาน สร้างเป้าหมาย และดึงศักยภาพของตนเองออกมาเพื่อสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ & เต็มความสามารถ นำไปสู่การผลักดันให้ธุรกิจเติบโตต่อไป

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจถึงความสำคัญของแนวคิดและการนำหลักการ NLP-Neuro Linguistic Programming ไปปรับใช้
 • เรียนรู้หลักการทำงานของสมอง ชุดคำถามที่สร้างทัศนคติด้านบวก และทัศนคติที่สำคัญสำหรับ Coach
 • เรียนรู้การใช้ทักษะสำคัญของ NLP เพื่อให้การ Coach มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เรียนรู้การใช้ NLP Coach Model เพื่อ Coach ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน  
 • ผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น “หัวหน้า” หรือ ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเจ้าของธุรกิจ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 • NLP-Neuro linguistic programming
  • NLP คืออะไร?
  • ทำไมการใช้ NLP ในการ Coach ถึงมีประสิทธิภาพ?
  • NLP ทำงานอย่างไรในการ Coach?
    
 • NLP Coach for Performance คืออะไร?
   
 • ทัศนคติสำหรับ NLP Coach
   
 • ทักษะที่สำคัญสำหรับ NLP Coach
  • ทักษะการฟัง
  • ทักษะการตั้งคำถาม
  • ทักษะการ Rapport
    
 • NLP Coach Model
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 NLP คืออะไร 2.50
Module 1.2 การนำ NLP ไปใช้ในการ Coach 6.01
Module 2 NLP Coach for Performance คืออะไร? 6.27
Module 3.1 ทัศนคติสำหรับ NLP Coach 3.59
Module 3.2 No failure only Feedback 2.23
Module 3.3 Map is Not the territory 4.01
Module 4.1 ทักษะการฟัง 6.04
Module 4.2 ทักษะการตั้งคำถาม 7.08
Module 4.3 ทักษะการสร้างไมตรี 11.27
Module 5.1 Goal: What do you want? 8.27
Module 5.2 Current: Where are you now? 3.29
Module 5.3 Action: What you want to take? 4.51

NLP Coach for Performance

ทักษะการเป็น Coach ด้วยศาสตร์ NLP

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์