1 ชั่วโมง 22 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร

ประสบการณ์กว่า 14 ปีในด้าน Agile Coach & Process Improvement


AGILE 101 - A New Way of Working

อไจล์ 101 - แนวคิดการทำงานยุคใหม่

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หากคุณกำลังทำธุรกิจในยุคดิจิทัล คุณรู้จัก Agile แล้วหรือยัง?

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล องค์กรที่จะอยู่รอด ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง “ความรวดเร็ว” ในการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมทุกด้าน หลายๆ องค์กร จึงพยายามปรับเปลี่ยน “โครงสร้างการทำงาน” ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ผ่านการนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile” ที่ไม่ซับซ้อนแต่ทรงพลังเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมตอบโจทย์ในการสร้างองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน

Agile 101-A New Way of Working เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Agile รวมถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้ โดย “Agile” นั้น ถือเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสาร ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ กล้าตัดสินใจ เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันกับคนในทีมซึ่งมาจากคนละสายงาน เปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดของผู้อื่น เพื่อผลักดันธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วในโลกที่ต้องแข่งขันกันด้วย “ความคล่องตัว”

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจหลักการทำงานและข้อปฏิบัติพื้นฐานแบบ Agile  
 • ได้รับแนวทางการบริหารงานรูปแบบใหม่ๆ และเทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว  
 • เรียนรู้การนำ Agile มาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานและองค์กร  
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ทีมงานที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile
 • IT Management, Project Manager, IT Consultants, Business Managers
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Agile’   
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • What is Agile?
  ทำความรู้จักกับ “Agile”
 • Heart of Agile
  หัวใจสำคัญของ Agile คืออะไร?
 • Agile Manifestos and Principle
  คำประกาศและหลักการของอไจล์
 • Agile Methodologies วิธีการ
 • How to apply Agile
  การนำแนวคิดแบบ Agile มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานและองค์กร  
 • Summary สรุป
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 What is Agile?  9.27
Module 2 Heart of Agile  10.32
Module 3 Agile Manifestos and Principles  17.41
Module 4 Agile Methodologies 18.39
Module 5 Agile 3 Levels 7.01
Module 6 Techniques of Agile 11.36
Module 7 How to apply Agile? 7.16

AGILE 101 - A New Way of Working

อไจล์ 101 - แนวคิดการทำงานยุคใหม่

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์