4 ชั่วโมง 26 นาที

คอมพิวเตอร์และไอที (Computer & IT)
สุรศักดิ์ อุทัยธรรม

Java Technology Trainer (SUN & Oracle Course), Oracle Middleware Trainer (Oracle Course) • Sun Certified Programming (SCJP1.4, SCJP5, SCJP6) • Oracle Certified Professional, Java SE7 Programmer • Sun Certified Web Component Developer (SCWCD for 1.4 EE5 E


Java Clean Code, How to Become A Better Programmer

เทคนิคการเขียน Java Clean Code แบบฉบับ Programmer มือโปร!

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

เขียน Code อย่างไรให้สะอาด?

เขียน Code อย่างไรให้สั้น?

เขียน Code อย่างไรให้คนอื่นอ่านเข้าใจ?

เขียน Code อย่างไรให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้?

 
การเขียน “Clean Code” น่าจะเป็นเป้าหมายของ Programmer & Developer ทุกคน แม้มันจะไม่ง่ายนัก แต่ถ้าหากคุณทราบถึงเทคนิคพร้อมกับการฝึกฝนที่เพียงพอก็จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็น “Programmer มือโปร! ได้ไม่ยาก หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและพัฒนาทักษะด้าน Coding Skills ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเรียนรู้ Guide Line หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางการเขียน Code ที่ดี มีคุณภาพ เป็นระบบ เข้าใจได้ง่าย ง่ายต่อการนำไปพัฒนาหรือแม้แต่บุคคลภายนอกที่อาจต้องเข้ามาทำงานกับ Code ของคุณ เพื่อให้แนวทางการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างง่ายและสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
 
วัตถุประสงค์
 • มีเทคนิคการเขียน Code (Clean Code) และการออกแบบ Code/Program ที่ดี
 • เรียนรู้รูปแบบการเขียน Code ที่หลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • Java Programmer
 • Java Developer
 • Software Developer
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักการเขียน Java Clean Code ให้ดียิ่งขึ้น
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • Definition
 • Clean Code Principles
 • Naming Convention
 • Command & Functions
 • Reusable with Object-Oriented Design
 • Design Patterns
 • Object & Data Structure
 • Composite Over Inheritance
 • Make it Simple
 • Make it Common
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1  Definition  27.52
Module 2 Clean Code Principles 24.48
Module 3 Naming Convention 22.05
Module 4 Command   23.14
Module 5 Functions 26.49
Module 6 Reusable with Object-Oriented Design 26.50
Module 7 Object & Data Structure 11.04
Module 8 Composite Over Inheritance 23.58
Module 9 Make it small 23.06
Module 10 Make the code commonly 22.58
Module 11 Make a design 33.21

Java Clean Code, How to Become A Better Programmer

เทคนิคการเขียน Java Clean Code แบบฉบับ Programmer มือโปร!

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์