5 ชั่วโมง 10 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft Excel – Intermediate Level

เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ระดับกลาง เน้นการนำไปใช้งานได้จริง

2,950.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรที่ “เน้นความเข้าใจ มากกว่าการจดจำ” ผ่านการฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับผู้สอน โดยสามารถใช้งาน Tools & Function ของ Excel ได้ในระดับกลาง โดยเรียนรู้จาก ตัวอย่าง/แบบฝึกหัด ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการและแก้ปัญหาการใช้งาน Excel ได้ดีขึ้น!
 

เนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างเข้มข้น เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ แยกเป็นแต่ละหัวข้อที่ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน Excel ให้ลึกขึ้นไปอีกขั้นมากกว่าการใช้งานพื้นฐาน (บวก ลบ คูณ หาร) ทั่วๆไป เพื่อจัดการข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ผู้เรียนจะได้รับเทคนิคใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ปัญหาและสร้างสรรค์การใช้งาน Excel เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • มีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงขั้นใช้งานจริง
 • ต่อยอดความรู้สู่การใช้งาน Excel ในระดับที่สูงขึ้น
 • ลดระยะเวลาและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel
ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง (Intermediate)
โครงสร้างหลักสูตร

การสร้าง Chart

 • การสร้าง Chart และการปรับแต่งพื้นฐาน
 • การสร้าง Chart แบบผสมกันระหว่าง แท่งกับเส้น
 • การทำให้ Chart สามารถ Plot ข้อมูลที่กรอกเพิ่มเข้าไปทีหลัง ได้เองอัตโนมัติ
 • การสร้าง Chart Template

การจัดการข้อมูลและสรุปข้อมูล

 • การทำข้อมูลให้เป็น ตารางที่ปรับขยายพื้นที่ได้เอง
 • การทำให้รูปแบบข้อมูล เปลี่ยนแปลงได้เอง ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
 • การกรองข้อมูลขั้นสูงด้วย Advance Filter
 • การสร้างเงื่อนไขกรองข้อมูล แบบ And กับ Or
 • การสร้าง Subtotal โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • เทคนิคการ Highlight แถว Subtotal ทั้งหมด
 • การแบ่งข้อความ ให้แยกออกเป็นหลายคอลัมน์

การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะหฺ์ข้อมูล

 • การสร้าง Databar เพื่อใช้แสดงTrend ข้อมูล
 • การใช้ Icon มาแสดงแทนช่วงค่าตัวเลขต่าง ๆ
 • การ Highlight ข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันอัตโนมัติ
 • การวิเคราะห์หาคำตอบ ด้วย Goal Seek
 • ต.ย. การประยุกต์ใช้วางแผนการลงทุน หรือแผนการออมเงิน

การใช้งาน Function ต่างๆที่สำคัญ

 • ฟังก์ชั่นการคำนวณเกี่ยวกับเงื่อนไข เช่น IF ,AND, OR, และ IF แบบซ้อนกันหลายชั้น
 • ฟังก์ชั่นสรุปข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS
 • ฟังกฺ์ชั่นช่วยจัดการข้อความ เช่น TRIM, CLEAN, UPPER, LOWER, PROPER
 • การตั้งชื่อให้กับกลุ่มเซล (Range Name)
 • การจัดการเกี่ยวกับชื่อ (Name Manager)
 • การสร้างสูตรรวมค่าหรือผลลัพธ์ หรือรวมข้อความจากหลายๆช่อง
  ให้มาแสดงรวมกันในช่องเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 Basic Chart 7.05
Module 1.2 Change Design 5.16
Module 1.3 Format ChartStyle 4.52
Module 1.4 Chart Element 9.55
Module 1.5 Chart Type 6.49
Module 1.6 Chart Template 7.08
Module 1.7 Dynamic Chart ดูตัวอย่างฟรี 7.51
Module 2.1 Conditional Format1 12.22
Module 2.2 Conditional Format2 9.00
Module 2.3 Data Bar 5.05
Module 2.4 Icon Set 5.26
Module 2.5 Multi Conditional Format 10.40
Module 3.1 Intro Filter ดูตัวอย่างฟรี 5.07
Module 3.2 Advance Filter 6.34
Module 3.3 Many Criteria1 5.23
Module 3.4 Many Criteria2 4.51
Module 3.5 Begin With 3.40
Module 3.6 Many Number Filter 4.42
Module 3.7 Many Criteria 10.23
Module 4.1 Create Subtotal 8.42
Module 4.2 Modify Subtotal 3.20
Module 4.3 Multiple Subtotal 6.43
Module 4.4 Highlight Subtotal 7.44
Module 5.1 Goal Seek1 10.13
Module 5.2 Goal Seek2 7.10
Module 5.3 Goal Seek3 8.17
Module 6.1 Countifs 10.39
Module 6.2 Sumifs 5.20
Module 6.3 Countifs2 12.18
Module 6.4 Sumifs2 10.24
Module 6.5 RangeName 13.18
Module 6.6 IF 14.45
Module 6.7 And Or 9.57
Module 6.8 Nest IF 9.40
Module 7.1 Text Functions1 ดูตัวอย่างฟรี 5.55
Module 7.2 Text Functions2 5.19
Module 7.3 Using & 10.38
Module 8.1 TextToColumn1 5.34
Module 8.2 TextToColumn2 3.25
Module 8.3 TextToColumn3 3.24
Module 8.4 TextToColumn4 4.27
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel – Intermediate Level

เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ระดับกลาง เน้นการนำไปใช้งานได้จริง

2,950.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง