1 ชั่วโมง 22 นาที

การออกแบบ (Digital Arts & Creative Design)
พันภู รัตนวิเชียร

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค โปรแกรม และการใช้งาน Autodesk Maya โดยตรง


A Beginners guide to create 3D Modeling

สร้างโมเดล 3 มิติ แบบฉบับมือใหม่หัดใช้งาน Auto desk Maya

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การใช้โปรแกรม Autodesk Maya ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรม 3 มิติที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างภาพยนตร์ Animation, เรียนรู้การทำ UVs, การสร้างและใช้งาน Textureสำหรับโมเดลหรือการปั้นโมเดลขั้นสูง โดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน อาทิ การควบคุมและใช้งานหน้าจอ Interface ของ Maya พร้อมเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือสำหรับการปั้น Model อย่างละเอียด รวมถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโมเดลในระหว่างการทำงาน เพื่อต่อยอดสู่การสร้าง Model ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต่อไป

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 

 
วัตถุประสงค์
 • สร้างความคุ้นเคยกับการใช้งาน Interface และเครื่องมือต่างๆ ของ Maya
 • สามารถสร้างโมเดล 3 มิติทั้งแบบพื้นฐานและแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • เข้าใจถึงองค์ประกอบของโมเดล 3 มิติ
 • สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวโมเดลได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่เริ่มต้นทำความรู้จักกับโปรแกรม 3 มิติ
 • ผู้ที่อยากใช้โมเดล 3 มิติ ในการนำเสนองานโครงสร้าง
 • ผู้ที่ต้องการสร้างโมเดลสำหรับการพิมพ์โมเดล 3 มิติ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้กับงาน
 • ผู้ที่ต้องการต่อยอดไปถึงการทำ Animation และการทำ Texture โมเดล 3 มิติ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: ทำความรู้จักกับหน้า UI ของ Maya

 • ทำความรู้จักหน้า UI ของ Maya
 • เรียนรู้การควบคุม และ Navigate ในโปรแกรม
 • เรียนรู้การสร้าง Project เพื่อจัดระเบียบไฟล์
 • เรียนรู้การสร้าง และควบคุมกล้อง
 • สร้างโมเดลพื้นฐานอันแรก

Module 2: เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐาน

 • ทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานในการปั้นโมเดล
 • เรียนรู้การสร้างแถบเครื่องมือส่วนตัว
 • เรียนรู้การใช้คีย์ลัดสำหรับเครื่องมือ

Module 3:  ฝึกฝนการปั้นโมเดล 3 มิติ

 • เริ่มการทดลองปั้นโมเดลสามมิติ
 • นำเครื่องมือที่เรียนมาในบทที่ 2 มาประยุกต์ใช้

Module 4: การระบุปัญหา แก้ไขโมเดล และข้อควรระวัง

 • เรียนรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโมเดล
 • วิเคราะห์ และหาวิธีแก้ปัญหา
 • ข้อควรระวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1  ทำความรู้จักกับหน้า UI ของ Maya 15.17
Module 2 เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐาน 28.12
Module 3 ฝึกฝนการปั้นโมเดล 3 มิติ 27.35
Module 4 การระบุปัญหา แก้ไขโมเดล และข้อควรระวัง 11.46

A Beginners guide to create 3D Modeling

สร้างโมเดล 3 มิติ แบบฉบับมือใหม่หัดใช้งาน Auto desk Maya

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์