2 ชั่วโมง 22 นาที

การออกแบบ (Digital Arts & Creative Design)
เบญจ์ ไทยอาภรณ์

ผู้เชี่ยวชาญการการสร้างสรรค์สไลด์เพื่อการนำเสนอ เจ้าของเพจ Presenation Café by Ben


Make your slide like a pro

สร้างสไลด์ให้ว้าว ราวกับมืออาชีพ

3,500.00 THB
2,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การนำเสนอมีองค์ประกอบที่สำคัญประกอบได้ 3 ส่วนคือ ส่วนของเนื้อหา ส่วนของสื่อที่ใช้ประกอบ และการถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง และรูปแบบของสื่อที่ใช้ส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการใช้สไลด์ แต่จะพบว่า การใช้งานส่วนใหญ่ที่พบ ก็มักจะพบสไลด์ที่มีตัวหนังสือเยอะๆ การใช้สีที่สับสน หรือรูปแบบเดิมเช่นการใช้ Bullet point ซึ่งอาจจะทำให้ดูซ้ำซากจำเจได้ การออกแบบสไลด์ที่ดูดีมีดีไซน์ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้การนำเสนอนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงรูปแบบสไลด์ สำหรับการนำเสนอให้ดูน่าสนใจได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่ต้องการปรับปรุงดีไซน์ของสไลด์ให้ดูดีและน่าสนใจ
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านเทคนิคเพิ่มเติมให้สไลด์นั่นดูเข้าใจง่ายขึ้น
  • ผู้ใช้งาน Microsoft PowerPoint version 2013, 2016 และ 365
ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง (Intermediate)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
  1. การหาแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์หรือออกแบบสไลด์
  2. การพัฒนารูปแบบของ Visual Slide Presentation (Choosing color, Choosing images)
  3. การจัดการเรื่องตัวหนังสือ (Typography) และภาพ (Image)
  4. เทคนิคการค้นหาภาพประกอบและ Pictograms
  5. การสร้างกราฟและเทคนิคเพื่อทำให้กราฟดูน่าสนใจ
  6. การจัดระเบียบสไลด์ที่มีตัวหนังสือจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 แรงบันดาลใจและการค้นหาไอเดียสำหรับการสร้างสไลด์ 5.58
Module 2 เทคนิคการใช้รูปทรงโปร่งแสงสำหรับใส่ตัวหนังสือบนภาพ 5.02
Module 3 การสร้างแผนภาพ(Diagram) เพื่อให้ข้อมูลดูน่าสนใจ 8.17
Module 4 เทคนิคการรวมรูปทรง (Merge shapes) เพื่อสร้างรูปทรงที่หลากหลาย 5.59
Module 5 การแก้ไขรูปทรง (Edit points) เพื่อสร้างสรรค์รูปทรงที่ไม่ได้มีสำเร็จรูป    5.15
Module 6 การจัดการเรื่องภาพสำหรับประกอบสไลด์ 4.23
Module 7 ตัวอย่างการวางตัวหนังสือบนภาพพร้อมรายละเอียด 5.15
Module 8 การเปลี่ยนภาพเป็นรูปทรงต่างๆ (Crop to shape) 3.18
Module 9 เทคนิคการสร้างภาพบนรูปทรงประกอบ 4.16
Module 10 การเติมภาพลงในรูปทรงต่างๆ 5.11
Module 11 เทคนิคการใช้ภาพซ้อนภาพเพื่อสไลด์ที่ดูน่าสนใจ 5.37
Module 12 การเติมสีแบบไล่เฉดเพื่อวางตัวหนังสือให้ดูน่าสนใจ 5.46
Module 13 การค้นหาและใช้ไอคอนประกอบสไลด์ 6.44
Module 14 การจัดการเรื่องสีแบบเข้าใจง่าย 6.40
Module 15 การใช้ชุดสีสำเร็จรูปและการทำสำเนาคุณลักษณะรูปทรง 3.10
Module 16 การจัดการรูปแบบตัวหนังสือ 7.06
Module 17 เทคนิคการสร้างสรรค์ตัวหนังสือให้น่าสนใจ 6.29
Module 18 การแปลงชุดข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย (Data visualization) 14.11
Module 19 การตกแต่งกราฟเส้นให้น่าสนใจ 6.53
Module 20 การตกแต่งกราฟแท่งให้น่าสนใจ 8.00
Module 21 การแปลงรูปแบบกราฟวงกลมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 7.00
Module 22             การรับมือตัวสไลด์ที่มีตัวหนังสือจำนวนมากให้ดูน่าสนใจ 11.27
     
 

Make your slide like a pro

สร้างสไลด์ให้ว้าว ราวกับมืออาชีพ

3,500.00 THB
2,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์