5 ชั่วโมง 17 นาที

การออกแบบ (Digital Arts & Creative Design)
วิธวิช ศรีตะวัน

• เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง • 3D Artist Freelance: 3D Product Design, Product Prototype, 3D Character


3D Modeling and Texturing for Product Design

การทำโมเดล 3 มิติ และพื้นผิวสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากงาน Design ในรูปแบบ 2 มิติ สู่ชิ้นงาน 3 มิติ ครอบคลุมตั้งแต่การทำ Modeling หรือขั้นตอนการปั้นโมเดล, ขั้นตอนการเตรียมโมเดลให้พร้อมสำหรับการทำพื้นผิวของชิ้นงานด้วยเทคนิค UV Unwarp รวมถึงการทำ Basic texturing ด้วยหลักการและขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างพื้นผิวให้กับชิ้นงานของงานคุณให้ดูสวยงามถอดแบบออกมาจาก Design รวมไปถึงการจัดแสง การใช้งาน Material และเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติที่สวยงามตามรูปแบบที่คุณต้องการ      โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน Autodesk Maya 2020, Adobe Photoshop
วัตถุประสงค์
นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เพื่อสร้างวัตถุ 3 มิติ จากตัวแบบ 2 มิติ เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือนำเสนอตัวต้นแบบผลิตภันฑ์ (Product Design)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3D มาก่อน
  • ผู้ที่มีพื้นฐานด้านการใช้งาน 3D มาบ้าง และต้องการต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองเพื่อศึกษากระบวนการสร้างโมเดลในระดับที่สูงขึ้น
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
การทำโมเดล 3 มิติ และพื้นผิวสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
- Module 1.1: แนะนำภาพรวมของการเรียนหลักสูตร
- Module 1.2: การควบคุบและการทำงานพื้นฐานกับวัตถุ
- Module 1.3: Polygon Components
- Module 1.4: Modeling Toolkit
- Module 1.5: การ Set project ,การ Save Project ,การ New Scene
- Module 2: การเตรียม Concept Design, Reference Materials, การวางแผนการปั้นโมเดล
- Module 3: การใช้ Image Plane
- Module 4: Modeling 1: Glass Jar Part
- Module 4.1: Modeling 2: Jar Lid (Metal Part)
- Module 5: Modeling 3 Jam (liquid part)
- Module 6: Modeling 3 Label and decorate part
- Module 7: Modeling 4 packaging modeling
- Module 8: Basic UV
- Module 8.1: Unwarp your models
- Module 9: การจัดแต่ง scene ในภาพรวม
- Module 10: Intro to texturing
- Module 10.1: Creating label texture
- Module 11: Arnold Material
- Module 12: Arnold Lighting
- Module 13: Lighting your final scene
- Module 14: การปรับค่า Arnold Materials
- Module 15: การปรับค่าเรนเดอร์
- Module 16: Final Tune up to Final Render
- Module 17: Bonus chapter complete your work with photoshop
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 แนะนำภาพรวมของการเรียนหลักสูตร 11.15
Module 1.2 การควบคุบและการทำงานพื้นฐานกับวัตถุ 11.50
Module 1.3 Polygon Components                                                                       9.21
Module 1.4 Modeling Toolkit 22.33
Module 1.5       การ Set project, การ Save Project, การ New Scene                          4.33
Module 2 การเตรียม Concept Design, Reference Materials, การวางแผนการปั้นโมเดล 6.41
Module 3 การใช้ Image Plane 7.13
Module 4 Modeling 1: Glass Jar Part 12.02
Module 4.1 Modeling 2 Jar lid (Metal part) 10.11
Module 5 Modeling 3 Jam (liquid part) 9.04
Module 6 Modeling 3 Label and decorate part 22.02
Module 7 Modeling 4 packaging modeling 9.39
Module 8 Basic UV 26.52
Module 8.1 Unwarp your models 23.46
Module 9 การจัดแต่ง scene ในภาพรวม 13.22
Module 10 Intro to texturing 4.26
Module 10.1 Creating label texture 11.28
Module 11 Arnold Material 18.54
Module 12 Arnold Lighting 34.47
Module 13 Lighting your final scene 6.36
Module 14 การปรับค่า Arnold Materials 13.57
Module 15 การปรับค่าเรนเดอร์ 15.48
Module 16 Final Tune up to Final Render 7.44
Module 17 Bonus chapter complete your work with photoshop 2.58
     
 

3D Modeling and Texturing for Product Design

การทำโมเดล 3 มิติ และพื้นผิวสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์