52 นาที

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
ธัญญรัตน์ เขตชัยเกษม

อดีตผู้บริหารด้านแบรนด์และการตลาดที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในองค์กรชั้นนำของไทยและระดับโลก วิทยากรและที่ปรึกษาด้านแบรนด์, ธุรกิจ และการสื่อสาร โดยได้รับการรับรองทักษะการโค้ช ในฐานะ Associated Certified Coach of International Coach Federal จากประเทศสหรัฐอเ


Brand Ambassador in YOU

การสร้างความเป็นแบรนด์ในตัวคุณ

3,500.00 THB
1,490.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วและโปร่งใส … การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและบอกต่อเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายวงกว้าง คนส่วนใหญ่ในสังคม เชื่อการบอกต่อและคำแนะนำของเพื่อนและรีวิวต่างๆ มากกว่าการโฆษณา

การสื่อสารแบรนด์จากแผนกการตลาดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในยุคนี้
ทุกคนทุกแผนกในองค์กรจึงล้วนมีความสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากพนักงานทุกคนตระหนักรู้ความสำคัญของตนเองและปฎิบัติหน้าที่สอดคล้องกับแบรนด์ด้วยความเข้าใจ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์จากภายในองค์กร จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งมากแค่ไหน !!!

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวการแบรนด์และการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะหลักการสื่อสารสร้างแบรนด์จากภายในองค์กร ตระหนักรู้ความสำคัญว่าทุกคนมีผลต่อธุรกิจและจะเป็น Internal Brand Ambassador ได้อย่างไร?

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด์
 2. เรียนรู้หลักการสื่อสารสร้างแบรนด์จากภายใน
 3. ตระหนักรู้ความสำคัญและบทบาทของเราในฐานะ Brand Ambassador
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับขององค์กร
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องแบรนด์และเข้าใจความสำคัญของการสร้างแบรนด์จากภายในองค์กร
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 1. ความหมายของแบรนด์ที่แท้จริง
 2. การสื่อสารสร้างแบรนด์
 3. ประโยชน์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งต่อเราและองค์กร
 4. กระบวนการรับรู้แบรนด์ของลูกค้า
 5. กุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์
 6. หลักการสื่อสารสร้างแบรนด์จากภายในองค์กร
 7. 5 สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ Brand Ambassador
 8. บทบาทของ Internal Brand Ambassador
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 อะไรคือแบรนด์และการสื่อสารสร้างแบรนด์ 8.49
Module 2 ทำไมการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งถึงสำคัญ 9.01
Module 3 กุญแจสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง  14.25
Module 4 การสื่อสารสร้างแบรนด์จากภายใน 9.13
Module 5 ว่าด้วยเรื่อง Brand Ambassador 6.28
Module 6 บทสรุปส่งท้าย 3.33

Brand Ambassador in YOU

การสร้างความเป็นแบรนด์ในตัวคุณ

3,500.00 THB
1,490.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์