6 ชั่วโมง

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft Excel – Advanced Level

เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ระดับสูง

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนอง ผู้เรียนที่ต้องใช้ Excel เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น Chapter สั้นๆ พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้สูตรและฟังก์ชั่น บน Excel ในระดับที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น การใช้งาน Shortcut, สร้างสูตร VLookup, การใช้ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์จากฐานข้อมูล หรือแม้กระทั้งสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย Macro ซึ่งจะ “ช่วยให้คุณเก่งขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น” และสามารถดึงเอาความสามารถของโปรแกรมนี้ ออกมาใช้งานอย่างมืออาชีพ 

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
 

วัตถุประสงค์
 • มีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นใช้งานจริง
 • ต่อยอดความรู้สู่การใช้งาน Excel ในระดับที่สูงขึ้น
 • ลดระยะเวลาและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel
ระดับเนื้อหา
ระดับสูง (Advance)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

การประยุกต์ใช้งาน Function

 • การประยุกต์ใช้งานสูตรและ function ต่าง ๆ ในการสร้างฟอร์ม
 • การสร้างสรุปข้อมูลด้วยสูตร ให้คลิกเลือกดูผลได้หลายแบบ
 • การประยุกต์ใช้สูตร เพื่อทำให้ VLOOKUP สามารถค้นข้อมูลได้จากหลายตาราง

การวิเคราะหฺ์และสรุปข้อมูลด้วย PivotTable

 • การเตรียมข้อมูลสำหรับนำไปใช้สร้าง PivotTable
 • การสร้าง Pivot Table สรุปข้อมูลแบบพื้นฐาน
 • การสร้าง Pivot Table สรุปข้อมูลในแบบหลายมิติ
 • การขยายดูรายละเอียด และการซ่อนเก็บรายละเอียดข้อมูล
 • การปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ 
 • การเปลี่ยน Format ตัวเลข
 • การเปลี่ยน Function การคำนวณผลสรุปใน PivotTable
 • เทคนิคการทำให้ PivotTable เห็นข้อมูลใหม่ที่กรอกเพิ่ม ได้อย่างอัตโนมัติ
 • การสร้างและการปรับแต่ง  Subtotal ใน PivotTable
 • การสร้าง Subtotal ให้แสดงผลได้ แบบหลายฟังก์ชั่นตามต้องการ
 • การปรับแต่ง Grand Total
 • การปรับแต่ง Report Layout
 • การแทรกแถวว่างคั่นแต่ละ Group
 • การเรียงลำดับข้อมูลใน PivotTable
 • การสร้างและใช้งาน Filter ต่าง ๆ
 • การกรองข้อมูลโดยแสดงผลแยกเป็น PivotTable หลายตัว
 • การสร้างและใช้งาน Slicer
 • การแปลงField ข้อมูลให้แสดงค่าที่ใหญ่ขึ้น เช่น จากวันที่ให้แสดงเป็นปี หรือเดือน ฯลฯ
 • การคำนวณผลสรุปในรูปแบบ Show Value As เช่น
  % of Total , % of Parent , Running Total, % of, % Different ฯลฯ
 • การสร้าง Calculated Field
 • การสร้าง Calculated Item
 • การตั้งค่า PivotTable ให้สามารถ Refresh ตัวเองได้
 • การสร้าง PivotChart และการปรับแต่ง

การสร้างและใช้งาน Macro

 • ทำความรู้จักกับ Macro และการใช้งานเบื้องต้น
 • การสร้าง Macro จากการบันทึก
 • การแก้ไขและการลบ Macro
 • การสร้างปุ่มคำสั่ง Macro
 • การสร้าง Macro ช่วยนำข้อมูลจากหลายตาราง มารวมกันเป็นตารางเดียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 Create  Form1 12.26
Module 1.2 Create  Form2 6.21
Module 1.3 Create  Form3 13.59
Module 1.4 Match 12.24
Module 1.5 VlookupMatch 14.22
Module 1.6 Choose 9.44
Module 1.7 Vlookup3Tables 14.47
Module 2.1 Prepare Data For PivotTable 2.51
Module 2.2 Create Simple PivotTable ดูตัวอย่างฟรี 5.28
Module 2.3 Clear PivotTable 5.28
Module 2.4 Change Layout 11.02
Module 2.5 Change Layout2 10.37
Module 2.6 Change Format 2.56
Module 2.7 Change Function 3.44
Module 2.8 Refresh PivotTable 6.13
Module 2.9 Create Pivot From Table ดูตัวอย่างฟรี 7.30
Module 2.10 Manage Labels 9.25
Module 2.11 Manage Subtotal 9.50
Module 2.12 GrandTotal 6.51
Module 2.13 Report Layout 6.54
Module 2.14 Fill Blank Label 5.30
Module 2.15 Blank Line 3.33
Module 2.16 Sort 6.28
Module 2.17 Using Filter1 8.10
Module 2.18 Using Filter2 5.39
Module 2.19 Show Filter Pages 8.25
Module 2.20 Slicer 7.33
Module 2.21 Manual Grouping 7.52
Module 2.22 Numeric Grouping 8.28
Module 2.23 Date Grouping 7.01
Module 2.24 Show Value AS 9.27
Module 2.25 Calculated Field 9.30
Module 2.26 Calculated Item 14.32
Module 2.27 Refresh On Opening 5.58
Module 2.28 Pivot Chart  10.21
Module 2.29 Adjust PivotChart 5.11
Module 3.1 Intro Macro ดูตัวอย่างฟรี 5.12
Module 3.2 Record Macro 13.00
Module 3.3 Delete Macro 3.02
Module 3.4 Create Macro 12.41
Module 3.5 Import Macro Concept 13.26
Module 3.6 Create Import Macro 15.48
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel – Advanced Level

เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ระดับสูง

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง