1 ชั่วโมง 8 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF) • Certified Strengths Coach (GALLUP) • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 10


Facilitating and Coaching for Leader

เทคนิคการฟาและการโค้ชสำหรับผู้นำ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ในการทำงานเพื่อดูแลทีมงานและสร้างผลลัพธ์ในการทำงานที่สร้างกำไรและประโยชน์ให้องค์กรอย่างยั่งยืน จำเป็นจะต้องมีการดูแลทีมงาน พัฒนาทีมงานและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สื่อสารได้ผล สร้างทิศทางในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีทีมที่แข็งแกร่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือ Facilitating และ Coaching ในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้นำสร้างทีมที่เก่งงาน เก่งสื่อสาร พร้อมพัฒนาตัวเอง พร้อมปรับตัวในการทำงานที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงการดูแลอารมณ์ของผู้นำ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม เครื่องมือสองชุดนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานง่ายและได้ผลเร็วอีกด้วย  
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้เทคนิคการฟาและการโค้ชสำหรับผู้นำ เพื่อเข้าใจลูกน้องและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
 • สามารถนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างดี และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 1. ทักษะพื้นฐานของ FA
 2. การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 3. 2R และการดูแลอารมณ์
 4. PATTERN
 5. การพูด 4 แบบ
 6. 5 เครื่องมือในการ Coaching
 7. เรียนรู้ SMART Goal
 8. เรียนรู้ GREAT Model
 9. เรียนรู้ 5 ทักษะการฟัง
 10. เรียนรู้ 4 มิติ รูปแบบการคำถามในการโค้ช
 11. เรียนรู้ กับดักการฟังและ LIGHT Model
 12. สรุปการเรียนรู้และให้ Assignment เพื่อฝึกการ FA และ Coach
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         เครื่องมือFacilitatingที่1 ทักษะพื้นฐานของ FA 4.42
Module 2 เครื่องมือFacilitatingที่2 พื้นที่ปลอดภัย 4.11
Module 3 เครื่องมือFacilitatingที่3 2R และการดูแลอารมณ์ 5.08
Module 4 เครื่องมือFacilitatingที่4 PATTERN 4.32
Module 5 เครื่องมือFacilitatingที่5 การพูด 4 แบบ 5.33
Module 6 เรียนรู้ความหมาย 5 เครื่องมือในการ Coaching 7.20
Module 7 เครื่องมือCoachingที่1 เรียนรู้ SMART Goal 5.35
Module 8 เครื่องมือCoachingที่2 เรียนรู้ GREAT Model 6.53
Module 9 เครื่องมือCoachingที่3 เรียนรู้ 5 ทักษะการฟังที่ดี 5.09
Module 10 เครื่องมือCoachingที่4 เรียนรู้คำถาม 4 มิติ 9.55
Module 11 เครื่องมือCoachingที่5 เรียนรู้กับดักการฟัง และ LIGHT Model 7.42
Module 12 บทสรุป 10 เครื่องมือ Facilitating and Coaching 1.41

Facilitating and Coaching for Leader

เทคนิคการฟาและการโค้ชสำหรับผู้นำ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์