1 ชั่วโมง 9 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ศุภชาติ ศุภเมธี

• ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย • นักจัดรายการวิทยุ • พิธีกร ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 1,000 งาน


Charming Speech for Leader

ศิลปะการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้นำ

4,200.00 THB
1,570.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
อย่าให้การพูด . . . เป็นอุปสรรคของความสำเร็จ

“ผู้บริหารที่ดี ต้องพูดให้เก่งและได้ใจคนการพูด คือ หนึ่งในทักษะที่สำคัญของผู้บริหาร” เพื่อสื่อสารนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงเป็นภาพลักษณ์ของตัวท่านและองค์กรเมื่อต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือในที่สาธารณะ หลักสูตร Charming Speech for Leader” เปรียบเสมือนตัวช่วยสำคัญที่จะเป็นกุญแจไขทักษะการพูดของคุณ   ให้ได้ใจคน ตรงเป้าหมาย มีพลัง รวมถึงช่วยส่งเสริมเทคนิคการพูดให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งน้ำเสียง บุคลิกภาพ ท่าทางประกอบ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงหรือหัวหน้างาน “การให้สัมภาษณ์ & การตอบคำถาม” ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อสื่อสารให้ผู้ฟังรับรู้เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกไป หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ให้สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น แต่คงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

… “ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดในที่สาธารณะครับ”

วิธีการชำระเงิน

สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • สร้างผู้บริหารที่สามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างสง่างาม
  ทั้งบุคลิกภาพ คำพูด น้ำเสียง เเบบไร้ความประหม่า
 • เสริมทักษะการพูดให้ได้ใจคนและน่าสนใจ เกิดความเชื่อมั่น & น่าเคารพแก่ผู้ฟังและผู้พบเห็น
 • มีเทคนิคการเตรียมเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
 • เพิ่มเติมความรู้และทักษะในการตอบคำถาม การให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจน ตรงประเด็น
  แต่คงไว้ซึ่งภาพลักษณ์แเละความสัมพันธ์ที่ดี
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร หัวหน้างานทั่วไป 
 • บุคลากรที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • รู้จักความหมายของการพูด
 • รู้จักสิ่งที่ตนมี ทั้งบุคลิกและน้ำเสียง
 • รู้จักพฤติกรรมมนุษย์ นำมาซึ่งการพูดให้ประทับใจ
 • เรียนรู้วิธีการพูดด้วยความมั่นใจ
 • เรียนรู้การมีบุคลิกที่ดีและน้ำเสียงที่ดึงดูดความสนใจ
 • เรียนรู้การพูดให้น่าสนใจและสง่างาม
 • เรียนรู้เทคนิคการเตรียมสคริปท์หรือบทพูดให้น่าสนใจ
 • เรียนรู้เทคนิคการพูดให้จับใจผู้ฟัง
 • เรียนรู้การตอบคำถามให้โดนใจ คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี
 • ฝึกการเป็นผู้บริหารที่สามารถพูดในที่สาธารณะได้อย่างสง่างามและได้ใจคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         ความหมายของการพูด 7.51
Module 2 สร้างความมั่นใจ ก้าวข้ามผ่านความกลัว 8.50
Module 3 บุคลิกดี คือ รักแรกพบ 12.14
Module 4 อย่าให้น้ำเสียงฆ่าบุคลิก 9.56
Module 5 เนื้อหาดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 10.14
Module 6 ตอบคำถามอย่างไรให้โดนใจ 9.46
Module 7 พร้อมขึ้นสู่เวที 10.10

Charming Speech for Leader

ศิลปะการพูดในที่สาธารณะสำหรับผู้นำ

4,200.00 THB
1,570.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์