1 ชั่วโมง 19 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร

ประสบการณ์กว่า 14 ปีในด้าน Agile Coach & Process Improvement


AGILE 102: Dealing with Requirements by using Agile

เทคนิคการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงในแบบฉบับของ “Agile”

3,900.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

เคยไหม? ผลิตของออกไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า … ก็ยังไม่ตรงใจลูกค้า

เคยไหม? ที่ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว & ไม่หยุดนิ่ง
กว่าจะออก Product ได้แต่ละที … ตลาดและความต้องการก็เปลี่ยนไปอีกแล้ว 


แล้วเราควรทำอย่างไร? เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตผู้คนเท่านั้น หากแต่สำหรับองค์กรธุรกิจ ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เหล่า “องค์กร”ธุรกิจทุกขนาดทั้งเก่าและใหม่ ต่างริเริ่มที่จะปฏิวัติองค์กรโดยใช้ “แนวคิด นวัตกรรม & เทคโนโลยี” เป็นโจทย์ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงความต้องการ และสามารถส่งมอบ Product ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด  

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคของการนำ  “แนวคิด Agile” ที่แปลตรงตัวว่า “ความคล่องตัวสูง” และเป็นสิ่งสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการ Transformation ทั้งในส่วนของ Digital Transformation, Culture Transformation เเละ Business Transformation มาปรับใช้ เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Requirements) ในแบบฉบับของ Agile ผ่านการเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับ ที่ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้า นำไปสู่การสร้างสรรค์หรือส่งมอบ Product ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดต่อไป  

วัตถุประสงค์
 • เข้าใจแนวคิดของ Agile ผ่าน Agile เทคนิค
 • ทราบและเข้าใจถึงการปรับใช้ Agile เทคนิค ในการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการ
 • สามารถนำ Agile มาปรับใช้กับการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น ตามหัวใจของ Agile
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ทีมงานที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile
 • IT Management, Project Manager, IT Consultants, Business Managers
 • Product Owner, Business Analyst รวมถึงผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับ Requirements
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Agile’   
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • วัตถุประสงค์และเทคนิคของการทำ Agile ตามหัวใจของ Agile
 • เทคนิคการหาความต้องการของลูกค้า
 • เทคนิคการแตกวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • เทคนิคการเก็บฟีดแบค (Feedback) และสิ่งที่เรียนรู้
 • คำถามที่พบบ่อยในการค้นหาและจัดการความต้องการ
 • หลักสำคัญของการใช้ Agile ให้มีประสิทธิภาพ และบทสรุป
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         วัตถุประสงค์และเทคนิคของการทำ Agile ตามหัวใจของ Agile 7.35
Module 2 เทคนิคการหาความต้องการของลูกค้า Customer journey 5.51
Module 3 เทคนิคการหาความต้องการของลูกค้า User story mapping  11.38
Module 4 เทคนิคการหาความต้องการของลูกค้า Minimum viable product 11.15
Module 5 เทคนิคการแตกวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 14.45
Module 6 เทคนิคการเก็บฟีดแบค (Feedback) และสิ่งที่เรียนรู้ 11.39
Module 7 คำถามที่พบบ่อยในการค้นหาและจัดการความต้องการ 10.19
Module 8 หลักสำคัญของการใช้ Agile ให้มีประสิทธิภาพ และบทสรุป 6.02

AGILE 102: Dealing with Requirements by using Agile

เทคนิคการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงในแบบฉบับของ “Agile”

3,900.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์