1 ชั่วโมง 9 นาที

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
อนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูรณ์

นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและผู้แนะนำการลงทุนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


Debt Management: Knock down debt with the T.A.S.Ks. technique

บริหารจัดการหนี้: น็อคหนี้ให้อยู่หมัดด้วยเทคนิค T.A.S.Ks.

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

“เศรษฐกิจไม่ดี รายได้หดหาย แต่ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่ม หนี้ก็มีแต่มากขึ้น

คนที่เป็นหนี้อยู่แล้ว อาจมีปัญหาหนักกว่าเก่า..จากหนี้เก่า หนี้ใหม่ หนี้ซับ หนี้ซ้อน ทับถม

แนวโน้มมีแต่เพิ่มกับเพิ่ม...


ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคการบริหารหนี้ หรือ การเลือกเป็น “หนี้” อย่างถูกวิธี  
ย่อมช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางการเงินในอนาคตของตนเองได้”
  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา “หนี้” โดยเฉพาะ “พนักงานประจำ หรือ มนุษย์เงินเดือน” น่าจะต้องพบเจอกับความเครียดที่เกิดจากการ “เป็นหนี้” อยู่บ่อยครั้ง เงินเดือนออกทีไร จะต้องมีรายจ่ายหลายรายการมาเรียงรออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าผ่อนบัตรเครดิต ผ่อนคอนโด ผ่อนบ้าน ผ่อนมือถือ ผ่อน Package ท่องเที่ยวตามฝัน ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์ โอ๊ย.. อีกจิปาถะร้อยแปด ไหนจะต้องวิตกกังวลกับเรื่อง “มีเงินเหลือ” พอใช้ชีวิตให้ถึงสิ้นเดือนรึเปล่า?                 แต่ “หนี้” ก็เหมือนแค่อาการป่วย สามารถรักษาให้ดีขึ้น รักษาให้หายขาด และฉีดวัคซีนป้องกัน ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกในอนาคต หากคุณได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะในส่วนการวิเคราะห์และจัดการ “หนี้สิน” รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดทิศทางการเงินในอนาคตของตนเองได้

วัตถุประสงค์
 • เข้าใจถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ และแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ “หนี้” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เรียนรู้เทคนิคการสู้กับ “หนี้ไม่ดี” ที่มีในปัจจุบัน และ ฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อให้มีแต่ “หนี้ที่ดี” ในอนาคต
 • ทราบถึงแนวทางสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
  การบริหารเงินและจัดการ “หนี้” เพื่อนำไปสู่สุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคนิค เพื่อวางแผนบริหารจัดการหนี้ด้วยตนเอง  
 • ผู้ที่มี “หนี้” และต้องการแก้ปัญหาหนี้ เปลี่ยนจาก “หนี้” เป็น “เงินออม” เพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดีให้ตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1. รู้ทันหนี้...ก่อนจะมีหนี้เกินตัว

 • ชีวิตที่ติดกับดักหนี้ (ทำไมถึงเลือกเป็น “หนี้”)
 • หนี้ประเภทต่างๆ (หนี้เพื่อการใช้จ่าย, หนี้กู้ซื้อทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์, หนี้เพื่อการลงทุน)

 2. 4 ขั้นตอน บริหารหนี้ง่ายๆ ด้วย T.A.S.Ks.

 • T: Think คิดทบทวน
  (หนี้นี้ คือหนี้อะไร, ทำไมถึงต้องเป็นหนี้, อนาคตจะเป็นหนี้แบบนี้อีกมั้ย?)
 • A: Analysis วิเคราะห์รายละเอียดของหนี้
  (วงเงินหนี้, ยอดหนี้คงเหลือ, ยอดผ่อน, ดอกเบี้ย, จำนวนงวด ฯลฯ)
 • S: Separate แยกแยะประเภทหนี้ เทียบกับความสามารถในการใช้หนี้ (รายได้/ทรัพย์สิน)
 • Ks: Knowledge ความรู้สำหรับการบริหารจัดการหนี้

 3. 4 เทคนิคในการสู้กับหนี้ – เทคนิคลงมือทำ

 • เพิ่ม – เพิ่มรายได้ จ่ายหนี้เงินต้นมากขึ้น
 • ลด – ลดรายจ่าย เหลือเงินจ่ายหนี้มากขึ้น
 • โยก – โยกหนี้ให้เบา หมุนเงินได้คล่อง (งวดผ่อนน้อยลง ดอกเบี้ยต่ำลง และหนี้รวมต้องลดลง)
 • ขาย – ขายทรัพย์สิน เพื่อมาใช้หนี้

 4. 3 คำถามสำหรับเป็นหนี้อย่างเป็นสุข

  (ฉีดวัคซีน เพื่อป้องไม่ให้เป็นหนี้เสียในอนาคต)

 • What: เป็นหนี้อะไร? – หนี้ที่ดี หรือว่า หนี้เสีย
 • Why: เป็นหนี้เพื่ออะไร? – คุ้มค่าที่จะกู้ จำเป็น หรือว่า ต้องการ?
 • How: จะใช้คืนหนี้อย่างไร? – เช็คความพร้อมในการเป็นหนี้
 • เงินออมฉุกเฉิน – แค่ “หมดหนี้” ยัง “ดีไม่พอ” … รู้จัก “เงินออมฉุกเฉิน” วัคซีนป้องกันโรคหนี้ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         รู้ทันหนี้..ก่อนจะมีหนี้เกินตัว 11.20
Module 2 น็อคหนี้ให้อยู่หมัดด้วยเทคนิค T.A.S.Ks. 5.39
Module 2.1 น็อคหนี้ให้อยู่หมัดด้วยเทคนิค T.A.S.Ks. (ต่อ) 9.33
Module 3 4 เคล็ดลับหมัดเด็ดจัดการหนี้สิน 6.09
Module 3.1 เคล็ดลับหมัดเด็ดการลดรายจ่ายและการโยกหนี้ 8.35
Module 3.2 เคล็ดลับหมัดเด็ดการขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ 5.38
Module 3.3 หากจ่ายหนี้ต่อไม่ไหวต้องทำยังไง 5.24
Module 4 หลักการเป็นหนี้อย่างเป็นสุข 7.35
Module 4.1 เงินออมฉุกเฉินวัคซีนป้องกันหนี้ซ้ำซาก 8.40

Debt Management: Knock down debt with the T.A.S.Ks. technique

บริหารจัดการหนี้: น็อคหนี้ให้อยู่หมัดด้วยเทคนิค T.A.S.Ks.

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์