3 ชั่วโมง 56 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft Excel – Tricks & Tips

เรียนรู้ Tricks & Tips สำคัญ เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาในการทำงาน

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน “สูตร และ ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ" ผ่านการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย พร้อมเรียนรู้ Tricks & Tips สำคัญ เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดเวลาในการทำงาน เมื่อผ่านการเรียนครบทุกหัวข้อแล้ว ผู้เรียนจะทราบถึงเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อยอดความรู้เพื่อการทำงานในระดับที่สูงขึ้นได้

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้หลักการใช้งาน Excel แบบลัด
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel
ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง (Intermediate)
โครงสร้างหลักสูตร
 • เทคนิคการหาผลรวม โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • การสร้างปุ่มคำสั่ง สำหรับใช้คลิกไปยัง Sheet อื่น
 • การสร้างปุ่มคำสั่ง สำหรับใช้คลิกเปิดแฟ้มข้อมูล
 • การคำนวณ ด้วยการใช้ Copy กับ Paste
 • เทคนิคการแทรกแถวว่าง เข้าไปคั่นแถวที่มีข้อมูล
 • เทคนิคการลบแถวว่าง ที่แทรกปนอยู่ในข้อมูลออกทั้งหมด
 • เทคนิคการซ่อน Sheet ไม่ให้ดูรู้ ว่าซ่อนไว้
 • เทคนิคการสร้าง Format สำหรับใช้งานเองโดยเฉพาะ
 • เทคนิคการแยกข้อความออกจากกัน โดยไม่ต้องเขียนสูตร
 • เทคนิคการลบแถวข้อมูลซ้ำ หรือซ่อนแถวข้อมูลที่ซ้ำกัน
 • เทคนิคการป้องกัน ไม่ให้กรอกข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันได้ในคอลัมน์เดียวกัน
 • เทคนิคการกรอกข้อมูลใส่ในช่องว่างทั้งหมด ที่มีค่าซ้ำกันใน Report
 • เทคนิคการสร้าง Macro ให้เรียกใช้งานได้จากทุกแฟ้มงาน
 • เทคนิคการสร้างสูตรสรุปข้อมูล ที่บันทึกแยกกันไว้หลาย Sheet
 • เทคนิคการสรุปข้อมูลจากหลายพื้นที่ด้วย PivotTable
 • เทคนิคการปัดทศนิยม ไปพร้อม ๆ กับการหาผลรวม
 • เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่น Subtotal ช่วยสรุปข้อมูล
 • เทคนิคการแก้ปัญหาสูตร VLOOKUP ที่เขียนสูตรถูก แต่กลับค้นข้อมูลไม่พบ
 • เทคนิคการเขียนสูตรคำนวณหลายเงื่อนไข โดยไม่ใช้ IF ซ้อนกันหลายชั้น
 • เทคนิคการสร้างสูตร VLOOKUP ให้ค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันได้
 • เทคนิคการเรียกใช้กล้องถ่ายรูป
 • การเขียนสูตรสำหรับถ่ายรูปภาพ
 • เคล็ดลับการสร้างสูตร ช่วยในการค้นรูปภาพออกมา
 • การใช้ Shortcut ต่าง ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1 Sum Trick 10.18
Module 1.2 HyperLink 12.34
Module 2.1 Calc By CopyPasteSpecial 3.04
Module 2.2 Insert Blank Rows 4.47
Module 2.3 Remove Blank Rows 2.39
Module 2.4 Very Hidden Sheet ดูตัวอย่างฟรี 5.33
Module 3.1 Custom Number Format 16.47
Module 3.2 Custom Date Format 9.33
Module 4.1 Split Text 15.15
Module 4.2 Hide and Remove Duplicate ดูตัวอย่างฟรี 5.50
Module 4.3 Protect Duplicate 8.37
Module 4.4 Convert To Database 10.56
Module 4.5 Personal Macro 10.48
Module 5 Sum Many Sheets ดูตัวอย่างฟรี 4.12
Module 6.1 Sum Many Sheets By Pivot1 13.00
Module 6.2 Sum Many Sheets By Pivot2 6.16
Module 7.1 Sum And Round 9.16
Module 7.2 Subtotal With Filter 8.39
Module 7.3 Subtotal with Report 5.05
Module 8.1 Vlookup Ploblem 7.24
Module 8.2 Vlookup Approx 11.28
Module 8.3 MultiMatch Vlookup 20.25
Module 9.1 Picture Lookup1 11.29
Module 9.2 Picture Lookup2 21.29
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel – Tricks & Tips

เรียนรู้ Tricks & Tips สำคัญ เพื่อใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาในการทำงาน

4,500.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง