5 ชั่วโมง 58 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Presenting Data with Charts by Excel

เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Excel Charts

2,950.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
      การดำเนินธุรกิจ ณ ตอนนี้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลข ที่ในบางครั้งอาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเกิดความสับสน เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อน ดังนั้น หากเราต้องการนำเสนอข้อมูลรูปแบบตัวเลขให้ดูง่ายยิ่งขึ้น อาจจะต้องมีการนำกราฟ หรือ Charts ต่างๆ เข้ามาช่วย ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างกราฟได้ง่ายยิ่งขึ้น นั่นก็คือ “Microsoft Excel”       “เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Excel Charts” เป็นหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ & เทคนิค การจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้รับเพื่อสร้างและปรับแต่งกราฟชนิดต่างๆ และต่อยอดสู่การนำเสนอและสรุปข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
 • สามารถเลือกและจัดทำกราฟต่างๆ ตามลักษณะข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างกราฟ และเทคนิคการปรับแต่งกราฟต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ทันที
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ใช้งานทั่วไป ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาบ้าง
 • ผู้ที่ใช้งาน Excel ในทำงานด้านข้อมูลหรือสร้าง Report ต่างๆ
 • Business Analyst & Data Analyst
 • ผู้ที่ต้องการใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานสรุปผล
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • เตรียมความเข้าใจในการใช้กราฟ
 • ความหมายที่กราฟแสดง อาทิ แนวโน้ม เปรียบเทียบ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 • วัตถุประสงค์ของกราฟแต่ละชนิด
 • หลักการเลือกใช้กราฟ
 • ข้อแนะนำในการใช้กราฟ
 • การจัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้สร้างกราฟ
 • วิธีการสร้างกราฟจากข้อมูล
 • การปรับแต่งกราฟ
 • การนำเอาองค์ประกอบเข้าและออก เช่น ชื่อกราฟ ชื่อแกน คำอธิบาย ฯลฯ
 • ใส่ตารางข้อมูลเข้าไปในกราฟ
 • แสดงแนวโน้มของข้อมูลกราฟ
 • การย้ายกราฟไปที่ตำแหน่งต่างๆ
 • การเพิ่มชุดข้อมูลเข้าไปในกราฟ
 • การบันทึกรูปแบบกราฟไว้ใช้ในครั้งถัดไป
 • การจัดทำกราฟ แบบ Dynamic
 • ทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช้กราฟ ได้แก่ Sparklines Conditional Formatting
 • เทคนิคสร้างกราฟในแบบต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1           Chart Concept 20.06
Module 2.1   Create Chart by ShortCut ดูตัวอย่างฟรี 8.47
Module 2.2   Create Chart by Ribbon 3.27
Module 2.3   Create Chart by Quick Analysis 3.04
Module 2.4   Select Data Technics 10.26
Module 2.5   Using Filter 7.03
Module 2.6   Using Dynamic Table 13.51
Module 3.1   Chart Element 14.20
Module 3.2   Show Data Table 9.33
Module 3.3   Chart Design For Presentation ดูตัวอย่างฟรี                               5.22
Module 3.4   Quick Layout 4.59
Module 3.5   Chart Style 9.21
Module 3.6 Change Color          4.44
Module 3.7      Switch Row_Column 4.36
Module 3.8 Select Data 12.52
Module 3.9 Change Chart Type 6.16
Module 3.10 Move Chart 4.03
Module 4.1 Format Background 12.42
Module 4.2 Format Color 8.21
Module 4.3 Adjust Gap Width and Overlap 4.54
Module 4.4 Secondary Axis 5.37
Module 4.5 Adjust Axis Option 7.46
Module 4.6 Display Unit 4.15
Module 4.7 Custom Format                                                                 7.29
Module 4.8 Categories Reverse Order 6.54
Module 4.9 Rotate Data Label         4.27
Module 4.10    Label Position 3.40
Module 4.11 Data Label On Top 15.23
Module 5.1 MultiLevel Label 11.25
Module 5.2 Pie Chart-1 13.54
Module 5.3 Pie Chart-2 13.24
Module 5.4 Stacked Column 13.34
Module 5.5 Combo Chart 12.50
Module 5.6 Chart Template 8.14
Module 5.7 SparkLine 12.23
Module 5.8 Data Bar 8.05
Module 5.9 Invert If Nagative                                                              8.00
Module 5.10 HighLight Bar 18.29
Module 5.11 Picture Graph                                                             7.00
Module 5.12 Multi Chart on Chart Sheet 5.59

Presenting Data with Charts by Excel

เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Excel Charts

2,950.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์