3 ชั่วโมง 11 นาที

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
เอกราช ศรีศุภวิชากิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนในหลากหลายผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


How to Make Money in Cryptocurrency?

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร? ให้กำไรอย่างยั่งยืน

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร


CRYPTOCURRENCY ทางเลือกใหม่ในการลงทุน

          หากให้เราย้อนนึกดูว่าในช่วงที่ผ่านมามีข่าวอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มาแรงบ้าง เชื่อว่าคงหนีไม่พ้นในเรื่องของ“เงินสกุลดิจิทัล” ซึ่งหลายต่อหลายคนสงสัยว่า เงินสกุลดิจิทัลคืออะไร? น่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่? และหากเราสนใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเราควรเริ่มจากตรงไหน? หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เปิดโลกเพื่อทำความรู้จักกับ Cryptocurrency รูปแบบต่างๆ พร้อมเรียนรู้กลยุทธ์ / Tricks / Tips / Tools เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นขั้นตอน ครอบคลุมถึงเทคนิคในการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนทั้งในแง่ของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ การวิเคราะห์สภาพตลาด และการคำนวณความเสี่ยง & ความคุ้มค่าจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 10 ปี เพื่อนำความรู้และหลักการที่ได้รับไปปรับใช้กับการลงทุนของคุณให้เกิดความคุ้มค่า ปลอดภัย เติบโต และอยู่รอดในตลาดดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์
 • ทำความรู้จักกับสกลุเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ประเภทต่างๆ
 • มีหลักการในการวิเคราะห์เพื่อลงทุนใน Cryptocurrency อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
 • เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Tricks & Tips) และสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับการลงทุนให้มีความคุ้มค่า  
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนมาก่อน แต่สนใจเรียนรู้และเริ่มลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
 • นักลงทุนทั่วไป
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: Investment with Digital Asset

 • มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อ Cryptocurrency
 • Cryptocurrency VS Stock เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Module 2: Technical Overview

 • Technical Analysis

Module 3: Investment Strategy

 • กลยุทธ์การลงทุนใน Cryptocurrency
 • 3 รูปแบบการตั้ง Stop Loss ใน Cryptocurrency
 • การคำนวณ Reward to Risk Ratio
 • การคำนวณ Position Sizing ทำอย่างไรไม่ให้เจ๊งในการเทรด
 • Quantitative Investment ใน Cryptocurrency นั้นเป็นไปได้หรือไม

Module 4: Put It All Together

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1          มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อ Cryptocurrency 10.31
Module 1.2  Cryptocurrency VS Stock เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 10.15
Module 2.1  Technical Analysis Part 1 19.18
Module 2.2  Technical Analysis Part 2 23.16
Module 2.3  Technical Analysis Part 3 13.39
Module 2.4  Technical Analysis Part 4 8.14
Module 2.5  Technical Analysis Part 5 8.20
Module 3.1  กลยุทธ์การลงทุนใน Cryptocurrency 13.01
Module 3.2  3 รูปแบบการตั้ง Stop Loss ใน Cryptocurrency 10.59
Module 3.3  การคำนวณ Reward to Risk Ratio                         8.34
Module 3.4  การคำนวณ Position Sizing ทำอย่างไรไม่ให้เจ๊งในการเทรด 14.14
Module 3.5  Quantitative Investment ใน Cryptocurrency นั้นเป็นไปได้หรือไม่ 8.27
Module 4         บทสรุป Put it all together                                                 42.34
       

How to Make Money in Cryptocurrency?

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร? ให้กำไรอย่างยั่งยืน

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์