2 ชั่วโมง 5 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ภูมภัสส์ รุ่งราษี

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม ให้บุคคลทั่วไป และความรู้การเงินการลงทุนมากกว่า 7 รุ่น มากกว่า 500 คน อบรมกลุ่มโค้ชชิ่งให้เป็นผู้นำองค์กร

วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค


Essential Techniques for Coaching Your Subordinates

สุดยอดเทคนิคการโค้ชลูกน้องให้ได้ดั่งใจ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะ สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร จนคุณได้เลื่อนขั้นเป็น “หัวหน้างาน” บทบาทหน้าที่ของคุณย่อม “เปลี่ยนแปลงไป” กลายเป็นต้องสอนงานลูกน้องหรือแม้แต่พัฒนาทีมงาน แล้วคุณจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าให้สำเร็จและได้ผลดีที่สุด!? หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ต้องการยกระดับผลงานของทีม &
ผู้ที่สนใจเรียนรู้และเข้าใจลูกน้องมากขึ้น ตลอดจนผู้นำที่มีภาระหน้าที่ มีความกดดัน หรือมีความเครียดสูง ผ่านการเรียนรู้สุดยอดเทคนิคการโค้ชหลากหลายรูปแบบที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างและเหนือกว่าวิธีการแบบทั่วไป โดยวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์อบรมกลุ่มโค้ชชิ่งให้เป็นผู้นำองค์กร ที่จะมามอบเทคนิครวมถึงเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยยกระดับ
‘การ Coach’ ของคุณให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในทิศทางที่ดีขึ้น! เมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะ สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควร จนคุณได้เลื่อนขั้นเป็น “หัวหน้างาน” บทบาทหน้าที่ของคุณย่อม “เปลี่ยนแปลงไป” กลายเป็นต้องสอนงานลูกน้องหรือแม้แต่พัฒนาทีมงาน แล้วคุณจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าให้สำเร็จและได้ผลดีที่สุด!? หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ต้องการยกระดับผลงานของทีม &
ผู้ที่สนใจเรียนรู้และเข้าใจลูกน้องมากขึ้น ตลอดจนผู้นำที่มีภาระหน้าที่ มีความกดดัน หรือมีความเครียดสูง ผ่านการเรียนรู้สุดยอดเทคนิคการโค้ชหลากหลายรูปแบบที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างและเหนือกว่าวิธีการแบบทั่วไป โดยวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ประสบการณ์อบรมกลุ่มโค้ชชิ่งให้เป็นผู้นำองค์กร ที่จะมามอบเทคนิครวมถึงเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยยกระดับ
‘การ Coach’ ของคุณให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในทิศทางที่ดีขึ้น!
วัตถุประสงค์
 • แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร
 • การโค้ชช่วยให้ลูกน้องตัดสินใจในการทำงานมากขึ้นด้วยตนเอง
 • ได้เข้าใจลูกน้องและหัวหน้าได้ง่ายขึ้น
 • สร้างความเข้าใจตรงกันในทีมเพื่อให้งานสำเร็จ
 • แยกแยะให้ลูกน้องและตัวเองเพื่อลดเวลาอยู่กับปัญหา
 • เข้าใจรูปแบบการโค้ชที่ต่างจากการสั่งงาน
 • เพิ่มความกล้าหาญเพิ่มกำลังใจ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการยกระดับความเป็นผู้นำ
 • ผู้นำที่ต้องการยกระดับผลงานทีม
 • ผู้นำที่มีงานมาก มีความเครียดสูง
 • ผู้นำที่ต้องการเข้าใจลูกน้อง
 • ผู้นำที่อยู่ในความกดดันสูง
 • ผู้นำที่สนใจเพิ่มคุณภาพความรับผิดชอบให้ลูกน้อง
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • สุดยอดเทคนิคการโค้ชลูกน้องให้ได้ดั่งใจ
 • สุดยอดเทคนิคการโค้ชชิ่งที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างและเหนือกว่าวิธีการแบบทั่วไป
 • การฟังไม่ใช่แค่การได้ยิน ฟังได้ลึกและเข้าใจลูกน้อง
 • เข้าใจการฟังที่มีอยู่แล้วกับคนตรงหน้า
 • เทคนิคสร้างพลังให้ตนเองและลูกน้อง
 • เทคนิคแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นและเรื่องที่คิดไปเองให้ลูกน้อง
 • เข้าใจเทคนิคการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1   ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 3.28
Module 2   คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร 1.55
Module 3   รู้จักวิทยากร 2.31
Module 4   สุดยอดเทคนิคการโค้ชลูกน้องให้ได้ดั่งใจ 14.43
Module 5   สุดยอดเทคนิคการโค้ชชิ่งที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างและเหนือกว่าวิธีการแบบทั่วไป 9.52
Module 6   ปัญหา อุปสรรค และความไม่เข้าใจกันระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง 9.01
Module 7   สุดยอดเทคนิคการโค้ชชิ่งที่ดี เริ่มต้นด้วยการฟัง เพื่อรับรู้ถึง อารมณ์
  ความรู้สึก และความตั้งใจ (1)
8.29
Module 8   สุดยอดเทคนิคการโค้ชชิ่งที่ดี เริ่มต้นด้วยการฟัง เพื่อรับรู้ถึง อารมณ์
  ความรู้สึก และความตั้งใจ (2)
9.11
Module 9   สุดยอดเทคนิค การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงลึกก่อนการโค้ชชิ่ง (1) 8.57
Module 10   สุดยอดเทคนิค การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงลึกก่อนการโค้ชชิ่ง (2)               8.17
Module 11     สุดยอดเทคนิคการโค้ชเพื่อการแยกแยะเรื่องจริงกับสิ่งที่คิดไปเองให้ลูกน้อง        (1) 7.44
Module 12       สุดยอดเทคนิคการโค้ชเพื่อการแยกแยะเรื่องจริงกับสิ่งที่คิดไปเองให้ลูกน้อง        (2) 7.59
Module 13            สุดยอดเทคนิคการโค้ชชิ่งด้วยการมองในมุมมองของลูกน้องเพื่อสร้าง
  ความเข้าใจตรงกัน                                                                    
        7.43
Module 14        สุดยอดเทคนิคการโค้ชด้วยการสร้างความรับผิดชอบก่อน เพื่อสร้างทีมให้รับผิด      ชอบกลับมาในภายหลัง 7.56
Module 15   สุดยอดเทคนิคการโค้ชเพื่อสร้างพลังให้ตนเองและโค้ชทีมให้มีพลัง 9.41
Module 16   สุดยอดเทคนิคการโค้ชด้วยการเปลี่ยนกรอบมุมมองให้กับลูกน้อง 8.03
     

Essential Techniques for Coaching Your Subordinates

สุดยอดเทคนิคการโค้ชลูกน้องให้ได้ดั่งใจ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์