1 ชั่วโมง 17 นาที

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
อนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูรณ์

นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและผู้แนะนำการลงทุนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


Personal Financial Management

เคล็ดลับการวางแผนการเงิน สไตล์มนุษย์เงินเดือน

2,950.00 THB
885.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การมีชีวิตที่สุขสบายไปพร้อมๆ กับการมี “หลักประกันทางการเงิน” ที่มั่นคงในอนาคต ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย “เทคนิคการวางแผนการเงินที่ดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่เสมอ ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งส่งผลให้ “การวางแผนการเงิน” เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างดี โดยสามารถบริหารจัดการการเงินให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงมีเงินเพียงพอสำหรับเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ เป็นต้น 

หลักสูตร Personal Financial Management การวางแผนการเงินเบื้องต้น: เทคนิคบริหารเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทราบถึงความหมาย เครื่องมือที่จำเป็น และเข้าใจความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้กับการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงิน ที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ใครๆ ก็ต้องการ

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
วัตถุประสงค์
 • มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการวางแผนการเงิน
 • เข้าใจสถานะการเงินของตนเองเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายชีวิตในอนาคต เพราะเป้าหมายชีวิตล้วนต้องมีเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของวางแผนการเงินในทุกด้าน: วางแผนค่าใช้จ่าย (ออมเงิน-ลดภาระหนี้สิน), วางแผนป้องกันความเสี่ยง, วางแผนการลงทุน, วางแผนเกษียณ,วางแผนภาษี และส่งต่อมรดก
 • เริ่มเขียนแผนการเงินของตนเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับทุกเป้าหมายชีวิต
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • มนุษย์เงินเดือนทุกระดับที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน
 • บุคลากรทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้หลักการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

 

 • เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินแบบง่ายๆ
 • เริ่มวางแผนการเงิน เพื่อเกษียณอย่างมีความสุขด้วยตนเอง
 • ตรวจสอบสถานะการเงินผ่านงบดุลส่วนบุคคล
 • ฝึกจดบัญชีรับจ่าย และจัดทำงบประมาณครอบครัว
 • เริ่มเขียนแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 สำรวจสุขภาพทางการเงิน 6.50
Module 2 เป้าหมายทางการเงิน 12.41
Module 3.1 สมการคนจน และสมการคนรวย 9.33
Module 3.2 ตรวจเช็คสมการคนจน และสมการคนรวย 6.41
Module 4.1 เคล็ดลับการออมก่อนใช้ 9.39
Module 4.2 หลักการออมเพื่อการลงทุน 12.28
Module 5 ตรวจเช็คสมการงบเหตุและงบผล 13.35
Module 6 บทสรุปพื้นฐานการวางแผนการเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน 5.14

Personal Financial Management

เคล็ดลับการวางแผนการเงิน สไตล์มนุษย์เงินเดือน

2,950.00 THB
885.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์