2 ชั่วโมง

การขายและการตลาด (Selling & Marketing)
วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค

ภคพร สุขศิริ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประยุกต์ใช้ศาสตร์ DISC จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรชั้นนำระดับประเทศหลายแห่ง ผ่านหลักสูตร การอ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC การเพิ่มยอดขายด้วย DISC, การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างคว


Generate Unremitting Sales with DISC Techniques

ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย DISC

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ถ้าคุณมีความรู้ แต่ไม่สามารถเจรจาต่อรอง

หรือโน้มน้าวจูงใจคนได้ คุณก็จะเหนื่อยเปล่า

ถ้าคุณเป็น ‘นักขาย’ แต่ไม่สามารถโน้มน้าว

จูงใจลูกค้าได้ คุณก็จะไม่มียอดขาย

ถ้าคุณเป็น ‘ผู้นำ’ แต่โน้มน้าวจูงใจลูกน้องไม่ได้

คุณก็จะเหนื่อยโดยลำพัง!

หลักสูตรนี้จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของคุณ ไม่ให้เป็นแค่คนที่ ‘พูดได้’ แต่ต้อง ‘พูดเป็น’ พร้อมเรียนรู้
เทคนิค เคล็ดลับ กลยุทธ์ รวมถึงหลักจิตวิทยาของการเจรจาต่อรองที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา
และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์หรือแต่ละกลุ่มผู้ฟัง จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย [win : win] และช่วยให้ธุรกิจของคุณพิชิตความสำเร็จได้อย่างสูงสุด!  

วัตถุประสงค์
  • ลดเวลาในการติดต่อเพื่อปิดการขายกับลูกค้า
  • ไม่ต้องเสียพลังมากในการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าซื้อ
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น ค่าคอมมิชชั่น และผลตอบแทนต่างๆ ได้มากขึ้น
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น
  • ลูกค้าไว้วางใจ กลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ ทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • Sale นักขาย ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย
  • หัวหน้างาน ผู้จัดการขาย ที่ต้องบริหารทีมขายให้ได้ตามเป้าหมาย
  • เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายธุรกิจ
  • แม่ค้า พ่อค้า ที่ต้องการขายของให้ได้ ยอดขายดีๆ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย DISC
- Module 1: ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้
- Module 2: คอร์สนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง
- Module 3: รู้จักวิทยากร
- Module 4: ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง: เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย DISC
- Module 5: สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม D
- Module 6: สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม I
- Module 7: สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม S
- Module 8: สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม C
- Module 9: เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม D
- Module 10: เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม I
- Module 11: เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม S และ C
- Module 12: วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ D
- Module 13: วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ I
- Module 14: วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ S
- Module 15: วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ C
- Module 16: เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม D
- Module 17: เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม I
- Module 18: เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม S
- Module 19: เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม C
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1   ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 4.28
Module 2   คอร์สนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง 2.59
Module 3   รู้จักวิทยากร 2.31
Module 4   ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง: เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย DISC 6.24
Module 5        สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้า                กลุ่ม D 6.00
Module 6   สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม I 6.59
Module 7   สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม S 7.28
Module 8   สุดยอดเทคนิคการอ่านใจและสุดยอดวิธีขายกับลูกค้า 4 ประเภท: ลูกค้ากลุ่ม C 7.25
Module 9   เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม D 6.08
Module 10   เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม I               10.07
Module 11   เทคนิคการสังเกตบุคลิกภาพ เพื่อวางแผนการขายกับลูกค้า 4 กลุ่ม S และ C 8.24
Module 12   วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ D 8.16
Module 13    วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ I                            7.23
Module 14    วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ S 7.26
Module 15    วิเคราะห์ตัวคุณว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สายไหน: นักขายสไตล์ C 8.55
Module 16    เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม D 3.51
Module 17    เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม I 4.07
Module 18    เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม S 6.49
Module 19    เคล็ดลับชนะใจลูกค้า แต่ละสไตล์: วิธีชนะใจลูกค้ากลุ่ม C 3.57
                                                                                                                      
 

Generate Unremitting Sales with DISC Techniques

ชนะใจขายได้ทุกสิ่ง เทคนิคการอ่านใจลูกค้าเพื่อพิชิตยอดขายด้วย DISC

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์