2 ชั่วโมง 10 นาที

Highlight
วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค


Negotiation Skills for Your Business Achievement

ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ถ้าคุณมีความรู้ แต่ไม่สามารถเจรจาต่อรอง

หรือโน้มน้าวจูงใจคนได้ คุณก็จะเหนื่อยเปล่า

ถ้าคุณเป็น ‘นักขาย’ แต่ไม่สามารถโน้มน้าว

จูงใจลูกค้าได้ คุณก็จะไม่มียอดขาย

ถ้าคุณเป็น ‘ผู้นำ’ แต่โน้มน้าวจูงใจลูกน้องไม่ได้

คุณก็จะเหนื่อยโดยลำพัง!

หลักสูตรนี้จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของคุณ ไม่ให้เป็นแค่คนที่ ‘พูดได้’ แต่ต้อง ‘พูดเป็น’ พร้อมเรียนรู้
เทคนิค เคล็ดลับ กลยุทธ์ รวมถึงหลักจิตวิทยาของการเจรจาต่อรองที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา
และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์หรือแต่ละกลุ่มผู้ฟัง จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย [win : win] และช่วยให้ธุรกิจของคุณพิชิตความสำเร็จได้อย่างสูงสุด!  

วัตถุประสงค์
 • เพื่อสามารถโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยกับข้อเสนอและเกิดข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย แบบ win : win
 • รู้ถึงจิตวิทยาและยุทธวิธีเจรจาต่อรองแบบต่างๆ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ในภาคสนามในงานและชีวิตได้ประสบความสำเร็จ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ฯลฯ
 • ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน-บัญชี, ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องการโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
 • ผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนำเสนอโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • ทักษะเจรจาต่อรองมีประโยชน์อย่างไร ?
 • การเจรจาต่อรองคืออะไร
 • ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ดี
 • หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
 • ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและวิธีแก้ไข
 • ปฏิกิริยาและทัศนคติของนักเจรจาต่อรองที่ดีที่มีต่อความขัดแย้ง
 • คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • ยุทธวิธีและจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 วิธี, สไตล์และรูปแบบการเจรจาต่อรอง
 • ขั้นตอน เทคนิค และข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
 • วิธีเจรจาต่อรองและจูงใจคนประเภทต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 6.24
Module 2 คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร 5.15
Module 3 ทักษะการเจรจาต่อรองมีประโยชน์อย่างไร 3.49
Module 4 การเจรจาต่อรองคืออะไร? 2.48
Module 5 ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ดี 5.17
Module 6 หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง (1) 5.25
Module 7 หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง (2) 5.59
Module 8 หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง (3) 3.04
Module 9 ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและวิธีแก้ไข 4.53
Module 10 ปฏิกิริยาและทัศนคติของนักเจรจาต่อรองที่ดีที่มีต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น          6.56
Module 11 คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ 4.59
Module 12 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (1) หุ่นไล่กา, คนดี/ความร้าย 2.21
Module 13   ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (2) เอาชนะข้ออ้าง/คล้อยตามไปก่อน      2.03
Module 14    ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (3) ถ่วงเวลา/เร่งให้เร็วขึ้น – เส้นตาย 3.18
Module 15 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (4) แบ่งแยกแล้วเอาชัย/การเชื่อมโยง 3.41
Module 16 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (5) ถ่อมตัวและช่วยตัวเองไม่ได้/ปล่อยข่าว 3.43
Module 17 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (6) ทำเป็นจนมุม/แก้ปัญหา 2.32
Module 18 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (7) อำนาจจำกัด/คุณภาพและคุณค่า 2.53
Module 19 ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (8) เล่ห์เหลี่ยมทางจิตวิทยา 5 ประการ 5.23
Module 20 สรุปจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 ประการ 6.35
Module 21 สไตล์ของการเจรจาต่อรองที่ดี (1) นักสื่อสาร/พัวพันคู่เจรจา 5.10
Module 22         สไตล์ของการเจรจาต่อรองที่ดี (2) รู้จักบริหารอารมณ์/ให้มากกว่าข้อเสนอ/เก็บอาการ 3.32
Module 23         รูปแบบการเจรจาต่อรอง 3 รูปแบบ
1.เขาเหนือเรา
2.เราเหนือเขา
3.แลกเปลี่ยนกัน
2.45
Module 24         ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง แบบมืออาชีพ (1)
1.ขั้นเตรียมการ                              
6.43
Module 25         ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง แบบมืออาชีพ (2)
2. ขั้นเจรจา 
3. ขั้นประเมินผล
4.45
Module 26 การกำหนดจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดในการเจรจาต่อรอง 3.38
Module 27       เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3 วิธี
1. ให้คู่เจรจาเสนอก่อน
2. สร้างความน่าเชื่อถือ
3. ใช้ศิลปะแห่งการยินยอม
     3.39
Module 28 ข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง/ความกลัว-ความตึงเครียดและวิธีการแก้ไข 3.12
Module 29     วิธีจูงใจและเจรจาต่อรองกับคนประเภทต่างๆ (1)
กลุ่มที่ 1 คนประเภท เคลื่อนที่เข้าหา และเคลื่อนที่ออกห่าง
กลุ่มที่ 2 คนประเภท จับความเหมือน และจับความต่าง
กลุ่มที่ 3 คนประเภท เอาตัวรอดเป็นหลัก และเอาผู้อื่นเป็นหลัก
     3.38
Module 30 วิธีจูงใจและเจรจาต่อรองกับคนประเภทต่างๆ (2)
กลุ่มที่ 4 คนประเภท มีกรอบอ้างอิงภายใน และกรอบอ้างอิงภายนอก
3.39

Negotiation Skills for Your Business Achievement

ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์