2 ชั่วโมง 9 นาที

การขายและการตลาด (Selling & Marketing)
วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค

อนัส สันโต๊ะโส๊ป

CEO & Founder of A Digital Partner Company ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เป็น Brand Presenter ของสายการบินโอเรียนไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย, Runner Up Young Start Up Reward Phuket Sellmycars Web Applica


Effective Digital Marketing Strategies for High-Priced Products

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

ปรับเปลี่ยน “Mindset”
ในการทุ่มงบทางการตลาด Digital แบบไร้ทิศทาง
สู่การทำการตลาดแบบมืออาชีพ
ที่วัดผลได้และคุ้มค่าการลงทุน

   “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จ” หลักสูตรออนไลน์ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 2 ท่าน 1) อ.อนัส สันโต๊ะโส๊ป | ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ 2) อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม | วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญและรู้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานของ ‘การตลาดดิจิทัล’ ก่อนซื้อโฆษณาแบบ
“เดาสุ่ม ผิดพลาด เสียหายซ้ำซาก” โดยสามารถวิเคราะห์ลูกค้าและรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดดิจิทัลแบบตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์แบบยั่งยืนต่อธุรกิจมากที่สุด

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเข้าใจหลักการที่สำคัญและรู้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลก่อนซื้อโฆษณาแบบเดาสุ่ม ผิดพลาด
  และเสียหายซ้ำซาก
 • สามารถวิเคราะห์วิจัยลูกค้าและรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดดิจิทัล แบบตรงกลุ่มเป้าหมาย
  และได้ผลลัพธ์แบบยั่งยืน
ปรับเปลี่ยน “Mindset” ในการทุ่มงบทางการตลาดดิจิทัลแบบไร้ทิศทาง สู่การทำการตลาดแบบมืออาชีพที่วัดผลได้และคุ้มค่าการลงทุน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักการตลาด, นักธุรกิจออนไลน์ที่ชอบซื้อโฆษณาแต่กังวลว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า?
 • ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาด, การขาย ที่ยังไม่ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ผู้ที่ต้องการทำการตลาดดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ คุ้มค่า มีหลักการที่สมเหตุสมผล ไม่สุ่มเสี่ยง
  และวัดผลได้อย่างแท้จริงแบบมืออาชีพ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จที่แท้จริงทำอย่างไร?
 • ปัญหาอุปสรรคและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
 • การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจผิด ที่มุ่งซื้อโฆษณาและวัดผลไม่ได้ สู่การตลาดที่ต้นทุนต่ำ แต่ผลลัพธ์สูง
  และคุ้มค่าการลงทุน
 • กลยุทธ์ 9 ขั้นตอน ในการวางผังการตลาดดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ
 • การระบุกลุ่มเป้าหมาย, การสร้างคอนเทนต์, เทคนิคการนำเสนอ, การทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วม, การปิดการขาย, การวางแผนซื้อโฆษณาแบบใหม่, การติดตามประเมินผล และการติดตามลูกค้าที่ตกหล่นระหว่างทาง ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1     ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ 4.13
Module 2  คอร์สนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง 3.13
Module 3  รู้จักวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย 3.23
Module 4  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จ 5.07
Module 5                                        ปัญหาอุปสรรคในการทำตลาดดิจิทัลที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ประสบผลสำเร็จ     เท่าที่ควรคืออะไร? และจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างไรในท่ามกลาง     กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรง! 12.26
Module 6                         การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจผิดด้านกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบเก่าที่มุ่ง     เน้นแต่ซื้อโฆษณาและวัดผลไม่ได้ สู่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบใหม่ที่ต้นทุนต่ำ       แต่ผลลัพธ์สูงและได้ผลพิสูจน์มาแล้ว 7.18
Module 7                         กลยุทธ์ 9 ขั้นตอนในการวางผังกลยุทธ์ดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ (9 Steps Blue     Print) ขั้นตอนที่ 1) ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ลูกค้าของคุณคือใคร? เขามีปัญหา     อะไร? รู้เขา-รู้เราก่อนออกรบ! (Target Marketing & Customer Insight) 13.13
Module 8                         ขั้นตอนที่ 2) การสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่จะสื่อสารเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแก้             ปัญหาของเขา ผ่านสินค้าและบริการของเรา (Content Marketing & Problem-         Solution Fit) 7.24
Module 9      ขั้นตอนที่ 3) เทคนิคการนำเสนอข้อเสนอที่สามารถสะกดใจลูกค้าและเพื่อแก้ปัญหา   ให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ (1) (Promotion, Offer & Call to Action) 7.16
Module 10     ขั้นตอนที่ 3) เทคนิคการนำเสนอข้อเสนอที่สามารถสะกดใจลูกค้าและเพื่อแก้ปัญหา   ให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ (2) (Promotion, Offer & Call to Action)              7.42
Module 11     ขั้นตอนที่ 4) กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์แม่เหล็กที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในทันที!
(Sale Page & Content Magnet)
5.47
Module 12     ขั้นตอนที่ 5) กลยุทธ์การทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเรา และบอกต่อ
(Call to Action & Engagement)
7.34
Module 13     ขั้นตอนที่ 6) กลยุทธ์การปิดการขายทั้งออฟไลน์ และ                                 ออนไลน์(ClosingTechnique)      5.49
Module 14                            ขั้นตอนที่ 7) กลยุทธ์การวางแผนซื้อโฆษณาแบบใหม่อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่ม   ปริมาณลูกค้าผู้มุ่งหวังในปริมาณมากๆ อย่างถูกทิศทาง และได้ผลลัพธ์คุ้มค่าการ   ลงทุน(Road Map Advertising) 14.29
Module 15     ขั้นตอนที่ 8) กลยุทธ์การติดตามประเมินผลทุกเครื่องมือและทุกช่องทางการตลาด   เพื่อปรับแก้กลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น (Ads Optimization & Report) 8.11
Module 16     ขั้นตอนที่ 9) กลยุทธ์การติดตามลูกค้าที่ตกหล่นระหว่างทางอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ   เพื่อดึงกลับมาเป็นลูกค้าให้จงได้ (1) (Re-Marketing Strategies) 5.42
Module 17                ขั้นตอนที่ 9) กลยุทธ์การติดตามลูกค้าที่ตกหล่นระหว่างทางอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ   เพื่อดึงกลับมาเป็นลูกค้าให้จงได้ (2) (Re-Marketing Strategies 2) 10.15

Effective Digital Marketing Strategies for High-Priced Products

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จ

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์