1 ชั่วโมง 43 นาที

การขายและการตลาด (Selling & Marketing)
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย

โค้ชอุ๋ย’ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การสร้างทีมขาย และออกแบบระบบบริหารงานขาย


The Art of Selling

เทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ

4,200.00 THB
1,590.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
“การปิดการขาย” ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการขาย การเจรจาธุรกิจ และการทำสัญญาต่างๆ เพราะทุกสิ่งที่องค์กรเตรียมพร้อม ก็เพื่อ “ขายให้สำเร็จ” เปรียบเสมือนเกมฟุตบอลที่ทุกตำแหน่งช่วยกันลำเลียงบอล และฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่ทักษะการยิงประตูของกองหน้านั่นเอง ดังนั้น หากต้องการเพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทักษะด้านการปิดการขาย คือ สิ่งจำเป็นที่สุด
.
การปิดการขายใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มากมาย รู้เขา-รู้เรา ทั้งในด้านตัวบุคคล สินค้าและบริการ การอ่านลูกค้าให้ออก เข้าถึงข้อมูล แยกแยะประเด็นสำคัญได้ สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี รู้จังหวะปิดการขาย ไม่เร็วไม่ช้าแต่ตรงประเด็นด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มบุคคล และกรณีต่างๆ ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถฝึกฝนให้แข็งแกร่ง รวมถึงผู้เรียนเองก็สามารถมีทักษะการปิดการขายอย่างทรงพลังขึ้นได้
.
ในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหัวใจสำคัญและจิตวิทยาการขาย มองเห็นภาพใหญ่ของเกมการขาย โดยเน้นเจาะลึกไปที่ “เทคนิคในการปิดการขาย” ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับ & เทคนิคต่างๆ เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเจรจาต่อรองและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
 • เข้าถึงลูกค้า เข้าใจกลไกการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแต่ละบุคคล
 • สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องไร้ขีดจำกัด
 • เข้าใจกระบวนการ การนำไปใช้และถ่ายทอดให้กับทีมงานได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะ & เทคนิคปิดการขายอย่างมืออาชีพ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

ภาพรวมของการขาย

 • หัวใจสำคัญของการขาย และ จิตวิทยาในการปิดการขาย
 • เกมการขาย และ ดุลยภาพของการปิดการขาย

การขายให้กับลูกค้า 4 ประเภท

 • DISC Model ดินน้ำลมไฟ
 • การปิดการขายลูกค้า 4 ประเภท

 

Sand Clock Model ทฤษฎีนาฬิกาทราย

 • กระบวนการขายแบบมืออาชีพ (Sand Clock Model 5 Steps)
  • การค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย MANHA Model (Fact Finding)
  • การเปิดใจเพื่อสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ (Approach)
  • การนำเสนอสินค้าบริการให้ตรงจุด (Product Presentation)
  • การตอบข้อโต้แย้ง (Negotiation)
  • การปิดการขาย (Close sale)
 • การค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย MANHA Model (Fact Finding)
 • การเปิดใจเพื่อสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ (Approach)
 • การนำเสนอสินค้าบริการให้ตรงจุด (Product Presentation)
 • เคล็ดลับการตอบข้อโต้แย้ง 3 รูปแบบ
  • เทคนิควิธีการถามหาประเด็นสำคัญและแท้จริง (Sell with Question)
  • เทคนิคการหาเวที (Abraham Lincoln Model)
  • เทคนิคการโน้มน้าว (Feel, Felt, Found Model + Selling Point) 
 • เคล็ดลับการปิดการขาย 5 รูปแบบ
  • เทคนิค Stair Steps
  • เทคนิค T-Bar (Benjamin Franklin Style)
  • เทคนิค การสร้างข้อจำกัด
  • เทคนิค ข้อสรุป
  • เทคนิค ทึกทักปิดการขาย
 • ก่อนและหลังการขาย
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อการปิดการขาย
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ในการขาย
 • การขาย หลังจาก การปิดการขายไม่สำเร็จ
 • ปัญหาของ การปิดการขาย และวิธีการแก้ไข
 • บทสรุป ส่งท้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 ภาพรวมของการขาย 11.08
Module 2 การขายให้กับลูกค้า 4 ประเภท 7.21
Module 3 Sand Clock Model ทฤษฎีนาฬิกาทราย 5.24
Module 4 การค้นหาข้อเท็จจริง ด้วย MANHA Model (Fact Finding) 3.31
Module 5     การเปิดใจเพื่อสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ (Approach) 12.06
Module 6 การนำเสนอสินค้าบริการให้ตรงจุด (Product Presentation) 9.05
Module 7 เคล็ดลับการตอบข้อโต้แย้ง 3 รูปแบบ 15.44
Module 8 เคล็ดลับการปิดการขาย 5 รูปแบบ 15.35
Module 9 ก่อนและหลังการขาย  22.28

The Art of Selling

เทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ

4,200.00 THB
1,590.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์